Przemysł motorem napędowym polskiej gospodarki. Wzrost produkcji w 33 z 34 działów sektora

Przemysł motorem napędowym polskiej gospodarki. Wzrost produkcji w 33 z 34 działów sektora

Przemysł
Przemysł Źródło:Pixabay
Produkcja przemysłowa w Polsce ciągle rośnie. Dzieje się tak nieustannie od zakończenia lockdownów. To właśnie ten sektor jest jednym z motorów napędowych polskiego PKB.

Według wstępnych danych w styczniu br., w stosunku do stycznia ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 33 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 40,2 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 34,9 proc., w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 32,5 proc., maszyn i urządzeń – o 28,1 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 27,5 proc., wyrobów z metali – o 25,1 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 24,2 proc., papieru i wyrobów z papieru – o 19,9 proc." – czytamy w komunikacie.

Produkcja nieco gorsza niż przed miesiącem

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem 2020 r., wystąpił w 4 działach, w tym w produkcji odzieży – o 9,7 proc., podał Urząd.

„W porównaniu z grudniem ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w styczniu br. odnotowano w 22 działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 27,5 proc., maszyn i urządzeń – o 14 proc., urządzeń elektrycznych – o 12,1 proc., koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 9,6 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 6,4 proc., artykułów spożywczych – o 4,8 proc”. – czytamy dalej.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem ub. roku, wystąpił w 12 działach, m.in. w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 19,1 proc., w produkcji metali – o 14,5 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 9,8 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 9,3 proc., papieru i wyrobów z papieru – o 6,7 proc.

Czytaj też:
Przemysł nadal ciągnie polską gospodarkę. UE wróciła do poziomu sprzed pandemii

Źródło: GUS