Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Ogromne zmiany dot. hulajnóg

Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Ogromne zmiany dot. hulajnóg

Hulajnoga elektryczna, zdj. ilustracyjne
Hulajnoga elektryczna, zdj. ilustracyjne Źródło: Shutterstock / YuryKara
Nowe zakazy i kary za ich łamanie, rząd zabrał się za uregulowanie przepisów dotyczących hulajnóg elektrycznych.

We wtorek Rada Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury. Do uchwalenia jej jeszcze daleko, ale wszystko wskazuje na to, że rządzący chcą wreszcie uregulować status prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego (UTO – np. deskorolka elektryczna).

Zmiany w ruchu drogowym. Koniec z hulajnogami na jezdniach?

Zmiany planowane przez rząd są spore, a nowelizacja ustawy jest reakcją na rosnącą liczbę hulajnóg elektrycznych i UTO w Polsce, które stwarzały zagrożenie na chodnikach i drogach. Po zmianach zabronione będzie m.in.:

 • kierowanie hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h;
 • kierowanie hulajnogą lub UTO przez osobę nietrzeźwą albo znajdującą się w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu;
 • przewożenie hulajnogą elektryczną i UTO innych osób, zwierząt lub przedmiotów;
 • ciągnięcie lub holowanie hulajnogą elektryczną i UTO innych pojazdów;
 • pozostawianie hulajnóg elektrycznych i UTO na chodniku w inny sposób niż równolegle do jego zewnętrznej krawędzi.

Hulajnogi elektryczne. Zmiany proponowane przez rząd

Wraz z nowelizacją ma przyjść uregulowanie zasad korzystania z hulajnóg elektrycznych na chodnikach i drogach. Kluczowa zmiana dotyczy doprecyzowania przypadków, kiedy hulajnogą elektryczną będzie można jeździć chodnikiem lub jezdnią. Najważniejsze propozycje zmian:

 • Kierujący hulajnogą elektryczną będzie musiał korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h.
 • W przypadku, gdy brakuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, kierujący hulajnogą elektryczną będzie mógł korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h – z prędkością dopuszczalną 20 km/h.
 • Hulajnogą elektryczną będzie można wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z zachowaniem następujących zasad:
  a) jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,
  b) zachowanie szczególnej ostrożności,
  c) ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.
 • Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie będzie wymagany.
 • Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat będzie zabronione w każdej sytuacji – również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Zgodnie z zapowiedziami, doprecyzowano też zasady parkowania hulajnóg elektrycznych.

Nowe przepisy dotyczące hulajnóg i UTO. Lista kar

Wraz z regulacjami, przewidziano też zmiany w karach za ich łamanie:

 • Przewidziano kary za poruszanie się hulajnogą elektryczną, UTO lub urządzeniem wspomagającym ruch chodnikiem lub drogą dla pieszych – z prędkością większą niż prędkość zbliżona do prędkości pieszego lub za nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu.
 • Za korzystanie podczas jazdy z telefonu (wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku), groził będzie mandat 200 zł.
 • Za przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku grozić będzie mandat 100 zł.
 • Za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka – grozić będzie mandat od 300 do 500 zł.
 • Naruszenie warunków zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku będzie oznaczało mandat 100 zł.
 • Za nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu przewidziano karę w wysokości 350 zł.
 • Mandat będzie można otrzymać także za wykroczenia przeciwko innym przepisom ustawy – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie.

Źródło: WPROST.pl
 2

Czytaj także