Holding Grupy PKP: mocny europejski gracz
Artykuł sponsorowany

Holding Grupy PKP: mocny europejski gracz

Krzysztof Mamiński, prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.
Krzysztof Mamiński, prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. Źródło:Materiały prasowe
W 2022 r. dobiegł końca kilkuletni proces strukturalnej transformacji Polskich Kolei Państwowych. Holding Grupy PKP to konglomerat 18 podmiotów, w tym narodowego przewoźnika pasażerskiego PKP Intercity S.A. i towarowego PKP CARGO S.A., nadzorowanych przez spółkę wiodącą, Polskie Koleje Państwowe S.A.

Holding Grupy PKP został powołany w sierpniu br. Informację tę ogłoszono też oficjalnie w trakcie wrześniowego Forum Ekonomicznego w Karpaczu. W skład Holdingu Grupy PKP wchodzą spółki bezpośrednio i pośrednio zależne od PKP. W pierwszej grupie – oprócz wspomnianych PKP Intercity i PKP CARGO – są także PKP Informatyka, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, PKP TELKOL, Xcity Investment, CS Natura Tour oraz Kolejowe Zakłady Łączności. Osiem przedsiębiorstw zależnych pośrednio to PKP Intercity Remtrak, WARS, PKP CARGO Terminale, PKP CARGOTABOR, PKP CARGO SERVICE, PKP CARGO CONNECT, CARGOSPED Terminal Braniewo oraz Transgaz.

Symbolicznym zwieńczeniem kilkuletniego procesu transformacji było podpisanie przez wszystkie spółki tworzące nową strukturę Karty Holdingu Grupy PKP. Holding ma charakter otwarty, co znaczy, że w dalszej perspektywie mogą do niego przystępować kolejne przedsiębiorstwa. Członkiem Grupy PKP może zostać każdy podmiot, prowadzący działalność na rzecz podstawowej działalności Grupy PKP.

– Utworzenie holdingu Grupy PKP to olbrzymi sukces i ukoronowanie naszych wieloletnich starań. Dzięki jego powołaniu, jako Grupa PKP, będziemy w stanie działać jeszcze sprawniej, pogłębiając dotychczasową współpracę pomiędzy spółkami i wprowadzając ją na całkowicie nowy poziom – mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.

Na utworzeniu holdingu Grupy PKP mają w pierwszej kolejności skorzystać klienci kolei, zarówno pasażerowie, jak i partnerzy biznesowi. Nowa struktura zapewni standaryzację świadczonych usług i optymalizację oferty. Dla samej spółki nowa struktura przekłada się natomiast na silniejszą pozycję na rynku przewozów krajowych, a także na większą atrakcyjność jako partnera na arenie międzynarodowej.

– Powołanie holdingu sprawi, że polska kolej będzie jeszcze bardziej konkurencyjna w kontekście otwarcia rynku przewozów kolejowych, a także lepiej zarządzana. Umożliwi to jej dynamiczny rozwój, wzmocni potencjał biznesowy, a w konsekwencji wpłynie pozytywnie na wiele obszarów jej działania, w tym między innymi na dalszy rozwój usług w segmencie pasażerskim – podkreśla prezes Mamiński.

Transformacja, modernizacja, inwestycje

Działania transformacyjne prowadzone przez PKP S.A. obejmują też największy w historii program modernizacji dworców kolejowych. Spółka do końca 2023 r. wyda na ten cel łącznie ponad 2 mld zł. W efekcie Programu Inwestycji Dworcowych łącznie prawie 200 obiektów ma zostać zmodernizowanych lub wybudowanych od podstaw w miejscu wcześniejszych, niefunkcjonalnych.

Spółka planuje też zagospodarowanie części posiadanych nieruchomości (a to jeden z największych zasobów w Polsce) na potrzeby działalności logistycznej. Na gruntach PKP S.A. mają powstać terminale intermodalne, czyli takie, które przystosowane są do obsługi przewozu ładunków wykorzystujących więcej niż jeden środek transportu. Jeden z nich ma zostać zlokalizowany w Emilianowie koło Bydgoszczy. Drugi, Centralny Terminal Multimodalny w Zduńskiej Woli Karsznicach, ma obsługiwać ruch towarowy między państwami Trójmorza (Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne) i ładunków transportowanych z krajów azjatyckich. Lokalizacja ta ma strategiczne znaczenie z uwagi na krzyżowanie się w tym miejscu międzynarodowych szlaków handlowych północ-południe i wschód-zachód.

W zakresie inwestycji w sektorze przewozów pasażerskich spółka zależna PKP, PKP Intercity, chce do 2030 roku przeznaczyć 27 mld zł na nowoczesny tabor kolejowy oraz przyjazne środowisku stacje postojowe.

Wzrost międzynarodowego znaczenia PKP

Krzysztof Mamiński, oprócz funkcji prezesa zarządu PKP SA, od lipca 2021 r. piastuje stanowisko Przewodniczącego Międzynarodowego Związku Kolei (UIC), największej organizacji kolejowej na świecie, a od września tego samego roku – także funkcję wiceprzewodniczącego Wspólnoty Europejskich Kolei i Zarządców Infrastruktury (CER).

W obu organizacjach ważną rolę odgrywa temat aktualnej sytuacji sektora kolejowego w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu i wojny w Ukrainie. Rola PKP w realizacji wsparcia dla Kolei Ukraińskich jest niezmiernie istotna i doceniana przez wszystkich graczy kolejowych.

Grupa PKP od początku wojny bierze bowiem czynny udział w działaniach pomocowych na rzecz obywateli Ukrainy. Współorganizowała m.in. pomoc rzeczową i humanitarną, zapewniła bezpłatne przejazdy swoimi pociągami, udostępniła na dworcach kolejowych powierzchnię na potrzeby organizacji punktów pomocowych dla uchodźców.

Na targach transportu szynowego Innotrans, które odbyły się we wrześniu br. w Berlinie, PKP zawarły z Kolejami Ukraińskimi porozumienie o rozwoju, kontynuacji i zacieśnieniu współpracy. Na wspólnej konferencji prasowej podpisali je Krzysztof Mamiński i Ołeksander Kamyszyn, prezes zarządu „Ukrzaliznycia”.

– Zbrodnicza agresja Rosji na Ukrainę postawiła w trudnej sytuacji nie tylko ukraiński naród, ale także nas. Musieliśmy znaleźć nowe rozwiązania, żeby odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Kolej ukraińska zdaje ten trudny egzamin, ale również kolej polska zdaje egzamin z solidarności – powiedział wówczas Krzysztof Mamiński.

We wspólnym oświadczeniu Polskie Koleje Państwowe i Koleje Ukraińskie wyraziły zainteresowanie kontynuowaniem współpracy na rzecz rozwoju systemów transportu kolejowego w obu krajach, jako ważnego elementu systemu transportowego Europy. Współpraca przewiduje wzmacnianie i rozwój transportu towarów, logistyki kolejowej, centrów logistycznych i granicznych punktów przeładunkowych, jak również wprowadzanie usprawnień w przewozach towarów pomiędzy różnymi systemami linii kolejowych.

Co ważne, działania na rzecz dotkniętej wojną Ukrainy i jej obywateli są i będą kontynuowane. Grupa PKP wraz z ukraińskim partnerem przygotowuje się do powołania spółki spedycyjnej w formule joint venture. – Celem tego projektu są szeroko zakrojone działania spedycyjne, czyli zarówno ustalenie łańcucha dostaw, jak i dostarczenie towarów do docelowych odbiorców. Głęboko wierzę w sukces tego przedsięwzięcia, ponieważ Grupa PKP ma duże doświadczenie w branży logistycznej – przekonuje prezes Mamiński.

Firma PKP S.A. znalazła się w zestawieniu „Wpływowi w branży TSL”, opublikowanym w cyfrowym wydaniu tygodnika „Wprost”, nr 45/2022.