UOKiK podejrzewa, że Żabka, Dino i Selgros grają nieuczciwie wobec dostawców. Będzie postępowanie

UOKiK podejrzewa, że Żabka, Dino i Selgros grają nieuczciwie wobec dostawców. Będzie postępowanie

Żabka
Żabka Źródło: Materiały prasowe
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny sprawdzi, czy sieci handlowe Żabka, Dino i Selgros wykorzystują przewagę kontraktową wobec dostawców produktów rolno-spożywczych. Kilka tygodni temu podobną kontrolą objął Auchan Polska i Carrefour.

Dino Polska i Transgourmet Polska, właściciel sieci Selgros Cash & Carry, pobierają od dostawców produktów rolno-spożywczych opłaty za transport produktów z magazynów centralnych sieci do ich poszczególnych sklepów. Centralny system dystrybucji towarów jest jednak nieodłączną częścią modelu biznesowego sieci handlowych, a koszty jego organizacji powinny one ponosić we własnym zakresie. Z tego względu pobieranie specjalnych opłat logistycznych może stanowić nieuzasadnione obciążenie dla kontrahentów, ale przed wydaniem decyzji prezes UOKiK Tomasz Chróstny chce przeprowadzić kontrolę. Obejmie ona także Żabkę, gdyż niektóre stosowane przez nią praktyki wzbudzają wątpliwości prezesa.

To może być wykorzystywanie przewagi kontraktowej

– Niedopuszczalna jest sytuacja, w której dostawcy muszą płacić za czynności, które stanowią integralną część działalności sieci lub nie wiedzą, jakie konkretne działania będą realizowane przez większego kontrahenta na ich rzecz. Takie praktyki mogą stanowić nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Sprawdzamy, czy właśnie tak jest w przypadku Żabka Polska, Dino Polska i Transgourmet Polska – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Jeśli w ich trakcie potwierdzi się, że sprawdzane praktyki mogą stanowić nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej, wówczas Prezes UOKiK może postawić zarzuty przedsiębiorcom. Organizatorom sieci handlowych może wówczas grozić kara w wysokości do 3 proc. rocznego obrotu.

Za podobne praktyki Prezes Urzędu nałożył w listopadzie 2021 r. karę 76 mln zł na spółkę Eurocash. Efektem podjętych przez prezesa działań będzie także przygotowanie raportu dotyczącego opłat za usługi świadczone przez sieci handlowe na rzecz dostawców produktów rolno-spożywczych.

Pod koniec maja tego roku prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające przeciw spółkom Auchan i Carrefour. Zastrzeżenia również dotyczą obowiązkowych opłat za usługi polegające na transporcie produktów z magazynów centralnych sieci do ich poszczególnych sklepów.

Żabka odpowiada

Swoje stanowisko w sprawie przesłali do nas przedstawiciele sieci Żabka. „Potwierdzamy, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwrócił się do nas z pytaniami dotyczącymi współpracy z dostawcami produktów rolnych i spożywczych. Pytania nie dotyczą transportu produktów z magazynów do sklepów, a skupiają się na obszarze usług audytów jakościowych nabywanych od dostawców produktów oraz marketingu i jest to rutynowe badanie rynku, w celu doprecyzowania interesujących UOKIK zagadnień. Deklarujemy pełną współpracę z Urzędem oraz wyjaśnienie wskazanych zagadnień za pomocą wszelkich dostępnych narzędzi” - czytamy w oświadczeniu.

„Przywiązujemy ogromną wagę do bycia rzetelnym i wiarygodnym partnerem biznesowym, umożliwiającym rozwój gospodarczy naszym dostawcom, a nasza współpraca z nimi oparta jest na zasadach partnerskich, przy zachowaniu równości stron oraz w zgodzie z przepisami prawa i zawartymi umowami. Wdrożyliśmy Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych, w którym jasno określamy zasady współpracy z naszą firmą oraz wskazujemy kanały zgłaszania wszelkich naruszeń i przedstawione mechanizmy ich rozpatrywania” - czytamy także.

Czytaj też:
UOKiK karze za nieuczciwe praktyki na pokazach. Firma zapłaci ponad milion

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także