Jak pozyskać kapitał na rozwój: Jacek Fotek, GPW w Warszawie SA

Czytaj także