IMS SA, Piotr Bielawski - Wiceprezes Zarządu, #252 PREZENTACJE WYNIKÓW