Budżet będzie bardziej elastyczny ze względu na pandemię? Rząd szykuje zmiany

Budżet będzie bardziej elastyczny ze względu na pandemię? Rząd szykuje zmiany

Pieniądze, oszczędności
Pieniądze, oszczędności Źródło: Fotolia / adam88xx
Rząd chce rozszerzyć katalog zdarzeń, wyłączających stosowanie stabilizującej reguły wydatkowej o stan epidemii, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych przez Radę Ministrów planowane jest na II kwartał. Celem nowelizacji jest dostosowania ustawy o finansach publicznych w zakresie stosowania stabilizującej reguły wydatkowej do obecnej sytuacji związanej ze stanem epidemii spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2 wywołującego chorobę . Projekt ma też zawierać mechanizmy powrotu do stosowania stabilizującej reguły wydatkowej po okresie jej wyłączenia.

W efekcie stabilizująca reguła wydatkowa będzie zawieszana, jeżeli wprowadzony zostanie jeden ze stanów określonych w art. 112d ustawy o finansach publicznych (stan wojenny, stan wyjątkowy na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz prognozowana w projekcie ustawy budżetowej na ten rok lub jej nowelizacji relacja wyniku nominalnego sektora rządowego i samorządowego do produktu krajowego brutto będzie mniejsza niż -3 proc. PKB oraz prognozowany produkt krajowy brutto będzie niższy niż 0.

„Projekt zawiera ponadto warunki, na podstawie których można określić długość ścieżki związanej z powrotem do pierwotnej stabilizującej kwoty wydatków na kolejne lata, która określana jest na podstawie skali i charakter kryzysu wywołanego jednym ze stanów z art. 112d, jego wpływu na gospodarkę i finanse publiczne” – podano.

W projekcie nowelizacji ma się znaleźć także mechanizm stopniowego powracania do stosowania pierwotnej formuły stabilizującej reguły wydatkowej w ciągu dwóch, trzech lub czterech lat po jej wyłączeniu, w zależności od stanu finansów publicznych oraz sytuacji gospodarczej i tempa odbudowy wzrostu gospodarczego po zakończeniu stanu określonego w art. 112d ustawy o finansach publicznych.

„Projektowana regulacja nie będzie miała bezpośredniego wpływu na dochody i wydatki budżetu państwa. Określa ona warunki zawieszenia i definiuje mechanizm powrotu do stosowania stabilizującej reguły wydatkowej po okresie jej wyłączenia. Wpływ na sektor finansów publicznych będą miały działania, których uruchomienie umożliwi wyłączenie stabilizującej reguły wydatkowej, a następnie mechanizm wygładzania powrotu do niej” zaznaczono.

Czytaj też:
Sceptyczne raporty dotyczące szczepionki odbiły się na giełdach

Źródło: ISBnews
 0

Czytaj także