Dlaczego każda firma powinna zainteresować się ESG
Artykuł sponsorowany

Dlaczego każda firma powinna zainteresować się ESG

ESG
ESG Źródło:Materiały prasowe
Badania pokazują, że uwzględnienie kryteriów ESG w strategii firmy może pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe, zwiększyć przewagę konkurencyjną, obniżyć ryzyko operacyjne i wspomóc w pozyskaniu finansowania. Dziś kredytodawcy, kandydaci do pracy, konsumenci i inwestorzy na całym świecie, w tym w Polsce, zwracają dużą uwagę na to, w jaki sposób firma dba o środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. Nie trzeba być dużym podmiotem, aby włączyć się w proces zrównoważonego rozwoju.

Skrót ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) to opis działań podejmowanych przez firmy z punktu widzenia ich wpływu na ochronę środowiska (E), dbanie o społeczeństwo (S) i prowadzenie ładu korporacyjnego (G). ESG zastąpiło pojęcie CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu), obejmując szerszy zakres niefinansowych kwestii związanych z prowadzeniem biznesu oraz na nowo określiło znaczenie wartości firmy.

Co tak naprawdę kryje się pod tymi hasłami? Działania na rzecz środowiska szczególnie odnoszą się do takich kwestii jak nakłady na jego ochronę, redukcja zanieczyszczeń, poziom emisji dwutlenku węgla i zużycie energii. W przypadku społeczeństwa pod uwagę brana jest najczęściej sfera wewnętrzna przedsiębiorstwa, a więc jakość zatrudnienia, w tym różnorodność pod względem płci i pochodzenia, szkolenia pracownicze oraz sfera publiczna, czyli satysfakcja klientów, relacja z lokalną społecznością. Obszar ładu korporacyjnego z kolei związany jest m.in. ze strukturą zarządu, zasadami wynagrodzeń, występowaniem korupcji czy prawami akcjonariuszy.

Nowa rzeczywistość biznesu

Podstawowym celem przedsiębiorstw zawsze było tworzenie wartości dodanej, szczególnie w ostatnich latach zyskuje ona na znaczeniu. Czasy, kiedy wartość firmy była mierzona wyłącznie na podstawie zysku, dawno już minęły. W ostatnich dekadach zakres czynników decydujących o wartości firmy poszerzył się o pełne informacje finansowe oraz o jej wpływ na społeczeństwo i środowisko – od sposobu pozyskiwania zasobów, przez produkcję, po dystrybucję towarów i sposoby świadczenia usług.

- Kryteria ESG mają coraz większe znaczenie na rynku finansowym. Spółki, które chcą pozyskiwać długoterminowych inwestorów powinny postawić na zrównoważony rozwój i raportowanie danych pozafinansowych. Stanowi to dla interesariuszy firmy rzetelne źródło informacji o jej kondycji, planie rozwoju i wpływie na kwestie pracownicze. Dlatego też uwzględnienie czynników ESG zmniejsza ryzyko inwestycji. To trend, który jest zauważalny również na naszym rynku, a jego znaczenie sukcesywnie się zwiększa - mówi Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

Dotyczy każdej firmy

Wbrew powszechnej opinii, na stosowaniu kryteriów ESG zyskiwać mogą nie tylko duże korporacje, ale również firmy prywatne. Sprawdza się to szczególnie w przypadku potrzeby pozyskania kapitału. Banki na całym świecie, w tym w Polsce, coraz częściej biorą pod uwagę ryzyko środowiskowe w swoich portfelach i uwzględniają kryteria ESG w decyzjach kredytowych. W zależności od poziomu ważności tych czynników dla banku i uwzględnienia ich przez firmę w strategii rozwoju, kredytodawca może zaoferować korzystniejsze warunki finansowania. Również te firmy prywatne, które rozważają wejście na giełdę lub odsprzedaż części majątku, są bardziej atrakcyjnym aktywem dla inwestorów i innych kupujących, jeżeli stosują zasady ESG. Coraz większą uwagę na czynniki ESG zwracają także konsumenci.

Dużym wyzwaniem dla firm prywatnych często jest konieczność konkurowania z korporacjami o najlepsze talenty na rynku. Pozyskiwanie i właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi jest kluczowym czynnikiem rozwijających się biznesów. I to właśnie wywieranie pozytywnego wpływu na środowisko, dbanie o społeczeństwo, satysfakcję pracowników i ład korporacyjny mogą przyciągać kandydatów do pracy. Przede wszystkim ludzie młodzi, którzy dorastają w pełnej świadomości kwestii środowiskowych i etycznych, uznają zrównoważony rozwój za nieodłączną część prowadzenia biznesu. Według US Trust, należącego do Bank of America Private Bank, 93% milenialsów uważa, że aspekty społeczne i środowiskowe są istotne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Choć w dobie zmian klimatycznych spełnienie kryteriów ESG może wydawać się skomplikowanym i kosztownym celem, nie musi takim być. Powstaje coraz więcej ułatwień i rozwiązań dla biznesów, które chcą rozwijać się w sposób zrównoważony. Na początek wystarczy rozejrzeć się za nowymi sposobami wykonywania szczególnie takich działań jak:

  • Planowanie krótko- i długoterminowe. Wdrożenie zrównoważonych aspektów do życia firmy, takich jak zbieranie wody deszczowej czy wykorzystanie bardziej ekologicznych systemów ogrzewania, wiąże się z pewnymi wydatkami na początku, ale zapewnia oszczędzanie kosztów w dłuższej perspektywie.
  • Uwzględnienie wszystkich linii biznesowych i sposobu świadczenia usług. Chodzi tu m.in. o użycie prądu, miejsce pochodzenia materiałów czy sposób pakowania i dostawy gotowych produktów. W każdym obszarze działalności biznesowej można znaleźć usterkę do naprawy, co prowadzi do wyższej wartości firmy, a czasami nawet do kwalifikowania się w ramach zachęt podatkowych.
  • Nowinki w branży. Powstaje coraz więcej technologii i „zielonych” innowacji, które pomagają obniżać koszty. Panele słoneczne stają się bardziej efektywne kosztowo, a energia odnawialna pojawia się już w ofertach dostawców energii elektrycznej.
  • Zrównoważony rozwój. Zrównoważone zarządzanie może wzmocnić atrakcyjność biznesu w oczach obecnych i potencjalnych klientów. Warto także zastanowić się nad uzyskaniem certyfikacji, takiej jak np. Przywództwa Energii i Projektowania Ekologicznego (ang. Leadership in Energy and Environmental Design), stosowanej na całym świecie do oceny zielonych budynków.
  • Zrównoważone finansowanie. W przypadku spełnienia pewnych wymogów dotyczących ochrony środowiska, można pozyskać większy kapitał na korzystniejszych warunkach (np. zielone pożyczki).

Szacuje się, że łączna wartość inwestycji w obszarze ESG na świecie wynosi już ponad 30 bln dolarów. Najbardziej cenione są firmy, które myślą o przyszłości i mogą przynieść pozytywną zmianę społeczną. Badania pokazują również, że przedsiębiorstwa, które uwzględniają w swojej strategii rozwoju czynniki ESG, charakteryzują się lepszym bilansem oraz działają wydajniej. Z kolei właściwe wykorzystanie ich, szczególnie w kontekście ładu korporacyjnego, znacząco obniża ryzyko związane z funkcjonowaniem danej firmy, co uwidacznia się w okresie dużych turbulencji rynkowych, m.in. takich, jakie spowodowała pandemia koronawirusa.

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych