CBRE i Panattoni: Wskaźnik optymizmu logistyki spadł

CBRE i Panattoni: Wskaźnik optymizmu logistyki spadł

Magazyn
Magazyn Źródło:Unsplash / Samuel Zeller
Wskaźnik poziomu optymizmu w zakresie logistyki i łańcucha dostaw w Polsce ukształtował się na poziomie 57,4 pkt w 2018 r. wobec 60,7 pkt rok wcześniej, wynika z II edycji badania CBRE i Panattoni Europe.

– To nie oznacza, że jest źle, bo wskaźnik powyżej 50 oznacza optymizm. Jest jednak istotny podział pomiędzy firmami logistycznymi a produkcyjnymi i handlowymi. Wśród logistycznych wskaźnik wzrasta, a wśród produkcyjnych i handlowych spada. – powiedziała Joanna Mroczek z CBRE podczas prezentacji raportu.

Poziom optymizmu wśród firm logistycznych wzrósł w tym roku do 64,1 pkt z 62,1 pkt, a wśród firm produkcyjnych i handlowych - klientów logistyki - spadł do 50,4 pkt z 59,1 pkt.

Według większości badanych (firmy z obu grup łącznie), sytuacja rynkowa w ciągu następnych 12 miesięcy będzie trudniejsza niż obecnie: 41 proc. przewiduje, że nieco trudniejsza, a 21 proc., że zdecydowanie trudniejsza, wynika także z raportu.

Firmy zapytane o przewidywane zmiany wysokości obrotów w przyszłym roku w większości (79 proc.) przewidują ich wzrost: 34 proc. przewiduje silny wzrost (o ponad 8 proc.), kolejne 19 proc. wzrost o 5-8 proc., a 26 proc. wzrost o 2-5 proc. Występuje tu jednak różnica pomiędzy logistykami, a ich klientami. Pierwsi spodziewają się wzrostu o co najmniej 2 proc. w zdecydowanej większości (92 proc.), a drudzy takiego wzrostu oczekują w 65 proc. przypadków.

Według badania, 69 proc. respondentów przewiduje, że w 2018 r. wzrośnie popyt na powierzchnie logistyczne.

– Firmy logistyczne w 85 proc. spodziewają się tu wzrostu, podczas gdy firmy produkcyjne i handlowe tylko w 52 proc. – zaznaczyła Mroczek.

Te dwie grupy podmiotów różnią się także nieco w kwestii postrzegania wyzwań na kolejne 12 miesięcy.

Firmy logistyczne najbardziej obawiają się niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej lub kierowców (33 proc. wskazań), presji płacowej (29 proc.) i presji cenowej (18 proc.). Natomiast za największe wyzwania dla produkcji i handlu uznano presję płacową (36 proc.), presję cenową ze strony rynku (23 proc.) i niedobór wykwalifikowanej siły roboczej lub kierowców (15 proc.).

W badaniu wzięło udział 53 respondentów, z których 27 reprezentowało firmy logistyczne, a 26 wywodziło się z branży produkcyjnej i handlowej (firmy korzystające z usług logistyków).

Źródło: ISBnews