Polski Dubaj ma kolejne problemy. Dune City znów bez zgody na budowę

Polski Dubaj ma kolejne problemy. Dune City znów bez zgody na budowę

Dune City
Dune City Źródło: Firmus
Planowany od sześciu lat projekt Dune City - Miasta na Wydmach, który ma powstać na Mierzei Jamneńskiej, w okolicach Mielna, ma ponownie problemy. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie po raz kolejny zablokował budowę. Co blokuje budowę inwestycji, zwanej Polskim Dubajem?

W tym roku miała rozpocząć się budowa luksusowego miasteczka w okolicach Mielna. Na Mierzei Jamneńskiej, która przedziela Morze Bałtyckie i Jezioro Jamno, planowana jest budowa Dune City, które, jak czytamy na stronie inwestora – zakłada docelowo wykorzystanie 36 hektarów gruntu przylegającego do morza, przy czym długość linii brzegowej znajdującej się w jego obrębie to aż 2,5 kilometra. Na terenie tym planowana jest zabudowa o łącznej powierzchni 300 tys. m kw. Inwestorem jest norweska Firmus Group. Ambitne plany zakładają, że w tym miejscu powstaną apartamentowce, kilka hoteli, w tym również w modelu butikowym i condo. Integralną częścią projektu jest też marina, która dostępna będzie zarówno dla żeglujących po Bałtyku, jak i tych, którzy podpłyną łodzią od strony jeziora Jamno. Projekt Dune City został nagrodzony w prestiżowym konkursie MIPIM w Cannes. Inwestycja ma być warta nawet miliard złotych i planowana jest na wykupionych od gminy 36 hektarach po byłej jednostce wojskowej. Ambitne plany są jednak od sześciu lat skutecznie blokowane przez Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. RDOŚ także w tym roku nie wydało zgody na budowę.

Dune City

– Próbujemy ją uzyskać od 2012 roku. Mieliśmy wiele spotkań, urzędnicy byli w Mielnie, widzieli plany. Z każdego ze spotkań mamy protokoły, z których wynika, które tereny należy - według RDOŚ - chronić. Kilkakrotnie zmienialiśmy plany, by dostosować je do wymagań Dyrekcji. Przy kolejnym spotkaniu okazywało się, że to nie wystarczy – mówi dla Pulsu Biznesu Christian Knutsen, prezes Firmus

W komunikacie nadesłanym Pulsowi Biznesu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie, czytamy, między innymi, że powodem odmowy przyznania zgody na budowę są – sprzeczność z zakazami obowiązującymi w granicach obszaru chronionego krajobrazu Koszaliński Pas Nadmorski, negatywny wpływ ustaleń planu na przyrodę obszaru, wynikający głównie z przeznaczenia pod zabudowę terenu otwartego stanowiącego m.in. obszar wydmowo-leśny i w znacznej mierze zadrzewiony, sprzeczność z celami ochrony i wskazanymi działaniami ochronnymi dla wyznaczonych siedlisk przyrodniczych i stanowisk gatunku lnicy wonnej, będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Jezioro Bukowo.

Wójt Mielna, który zgodnie z przepisami, uzgadnia i opiniuje projekt, występował o zgodę na budowę już w 2012, 2014, 2015 i 2016 roku. Za każdym razem decyzja ta była negatywna.

Galeria:
Dune City

Źródło: Puls Biznesu