Lokum Deweloper w 2018 roku zarobił 7 mln zł mniej niż rok wcześniej. Priorytetem utrzymanie wysokiej rentowności

Lokum Deweloper w 2018 roku zarobił 7 mln zł mniej niż rok wcześniej. Priorytetem utrzymanie wysokiej rentowności

Lokum klasy lux
Lokum klasy lux 
Lokum Deweloper odnotował 64,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 71,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 96,17 mln zł wobec 69,43 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 322,43 mln zł w 2018 r. wobec 221,23 mln zł rok wcześniej.

– Zadbaliśmy, aby możliwie jak najlepiej wykorzystać czas prosperity na rynku i zmniejszyć dotkliwość negatywnych czynników na bieżące i przyszłe wyniki spółki. Osiągnięty cel sprzedażowy ponad 1000 lokali, pomimo szczupłej oferty i konieczności istotnego podnoszenia przez nas cen mieszkań w trakcie roku, znakomite wyniki finansowe, oraz strategiczne zakupy gruntów, najlepiej to potwierdzają. W rok 2019 wchodzimy z dużo mniejszą, niż zakładaliśmy, liczbą mieszkań w ofercie i realizacji, co jest skutkiem przedłużających się procesów wydawania decyzji administracyjnych. Zdajemy sobie sprawę, że przejściowo odbije się to negatywnie na wolumenie sprzedaży oraz liczbie przekazań w przyszłym roku. – napisał prezes Bartosz Kuźniar w liście do akcjonariuszy.

Zachować rentowność

Dodał, że w dłuższej perspektywie rok 2018 zapamiętany w spółce będzie przede wszystkim przez pryzmat powiększenia banku ziemi zakontraktowanej w korzystnej cenie.

– Grunty te pozwolą nam osiągać ponadprzeciętne rentowności w kilku kolejnych latach. Zaznaczyć należy, że w 2018 roku, pomimo trudności rynkowych, terminowo ukończyliśmy wszystkie przewidziane budowy. Pozwoliło to nam przekazać rekordową liczbę lokali w historii spółki – 900 sztuk, co stanowi wzrost o 39 proc. względem roku 2017. Wśród nich znalazło się 330 lokali z dwóch pierwszych inwestycji zrealizowanych na rynku krakowskim. W ślad za przekazaniami odnotowaliśmy rekordowy przychód 322 mln zł (wzrost o 46 proc.), jak też EBITDA 98 mln zł (wzrost o 38 proc.). Zysk netto przekroczył 73 mln zł. W 2018 roku wypracowaliśmy jedne z najwyższych, spośród spółek deweloperskich notowanych na GPW, wskaźniki rentowności. Rentowność brutto ze sprzedaży osiągnęła poziom 36 proc., rentowność EBITDA 30 proc., rentowność netto 23 proc., ROE 21 proc., ROA 10 proc. Zabezpieczyliśmy spółkę przed nieuchronnym wzrostem cen ziemi, nabywając grunty na kilka lat do przodu, dzięki kontraktacji ponad 26 ha dla ok. 5,3 tys. lokali za niespełna 202 mln zł. Łącznie nasz bank ziemi obejmuje obecnie grunty o powierzchni 48 ha dla 11 tys. lokali przy średnim koszcie ok. 30 tys. zł/lokal. Jest to solidna podstawa do osiągania powtarzalnych, ponadprzeciętnych rentowności. – wymienił Kuźniar.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 38,29 mln zł. wobec 4 tys. zł zysku rok wcześniej.

Źródło: ISBnews