W jaki sposób kupić obligacje? Czy warto w nie inwestować?

W jaki sposób kupić obligacje? Czy warto w nie inwestować?

Banknot 500 złotych
Banknot 500 złotychŹródło:Shutterstock / Kinek00
Obligacje umożliwiają pomnożenie kapitału w prosty i bezpieczny sposób. W zależności od emitenta, można zdecydować się na ich różne rodzaje. Jak je nabyć?

Obligacje to jeden z rodzajów dłużnych papierów wartościowych. Ich nabywca, czyli obligatariusz, kupując określony rodzaj i liczbę obligacji, decyduje się pożyczyć środki ich emitentowi. Tak nazywa się podmiot, który sprzedaje tego rodzaju papiery wartościowe. Zakup obligacji jest więc pożyczką, a emitent może w dowolny sposób zarządzać uzyskanymi środkami przez cały okres posiadania obligacji przez inwestora. Po upływie tego terminu ma jednak obowiązek zwrócić je obligatariuszowi wraz z wypracowanymi odsetkami. Warto jednak wiedzieć, że nabywca ma prawo wykupić obligacje przed terminem, przez co emitent będzie musiał oddać pożyczkę wcześniej.

Z jakiego rodzaju obligacji można skorzystać? Jak zakupić poszczególne obligacje? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz poniżej.

Jaki rodzaj obligacji wybrać?

Obligacje słyną przede wszystkim z tego, że są bezpiecznym sposobem na zainwestowanie środków. Choć obecnie do najpopularniejszych należą obligacje skarbowe, warto wiedzieć, że istnieją jeszcze inne rodzaje. Przed zakupem warto więc sprawdzić, które z nich będą dla Ciebie najbardziej odpowiednie. Obligacje dzielą się przede wszystkim z uwagi na emitenta, czyli podmiot, który je emituje. I tak oto można zakupić na przykład:

  • obligacje skarbowe – są sprzedawane przez Skarb Państwa. Polegają na pożyczce środków państwu, a więc należą do inwestycji obarczonych niemal zerowym ryzykiem. By stracić zainwestowany kapitał, musiałoby dojść do bankructwa państwa, co oczywiście jest mało prawdopodobne. Ten rodzaj obligacji można nabyć nawet bez wychodzenia z domu – opiszemy to poniżej.

  • obligacje korporacyjne – emitowane są przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz – jak sama nazwa wskazuje – korporacje. Możliwy jest zatem wybór przedsiębiorstwa, którego akcje chciałbyś zakupić. Należy wówczas zwrócić uwagę na obecną sytuację finansową danej firmy, jej przeszłość finansową oraz przyszłe plany na rozwój i inwestycje. Pomocna będzie również ocena ryzyka inwestycyjnego, którą można sprawdzić za pośrednictwem agencji ratingowych. Wybór obligacji korporacyjnych musi więc być poprzedzony solidną analizą danej firmy, by zakup nie wiązał się ze zbyt dużym ryzykiem.

  • obligacje samorządowe – inaczej obligacje komunalne – są to instrumenty dłużne emitowane przez gminy, województwa, powiaty oraz miasta. Warto wspomnieć, że z punktu widzenia polskiego prawa nie może dojść do upadku gminy, co sprawia, że ten rodzaj obligacji również jest obarczony minimalnym ryzykiem niewypłacalności.

  • obligacje zagraniczne – ich emitentem na rynku krajowym są podmioty zagraniczne, których celem jest pozyskanie kapitału w walucie rynku krajowego. Ich wartość jest uzależniona od stóp procentowych, czynników geopolitycznych oraz kursu wymiany walut.

Jak kupić obligacje skarbowe?

Decydując się na zakup obligacji skarbowych, należy wybrać ich rodzaj. Różnice polegają przede wszystkim na długości terminu wykupu oraz wysokości i rodzaju oprocentowania oraz kapitalizacji odsetek. Inwestor może np. zdecydować się na zakup obligacji 3-miesięcznych, rocznych czy 5-letnich lub obligacji ze zmiennym oprocentowaniem czy oprocentowaniem uzależnionym od inflacji. Dostępne są także obligacje rodzinne, z których skorzystać mogą beneficjenci programu 500+.

Obligacje skarbowe można nabyć na kilka sposobów:

  • przez internet – za pośrednictwem strony obligacjeskarbowe.pl lub serwisu Inteligo.pl,
  • osobiście – udając się do dowolnego oddziału PKO Banku Polskiego lub domu maklerskiego PKO BP,
  • telefonicznie – wystarczy zadzwonić na infolinię pod numer 801 310 210 lub +48 81 535 66 55.

Jak kupić obligacje korporacyjne?

Zakup obligacji korporacyjnych możliwy jest za pomocą rynku obligacyjnego Catalyst. W tym przypadku wymagane jest założenie konta maklerskiego w odpowiednim dla danej inwestycji domu maklerskim. Dopiero po otwarciu rachunku możliwy jest zakup preferowanych papierów dłużnych. Jak już wspomnieliśmy, inwestycja i zakup obligacji korporacyjnych musi zostać poprzedzony dogłębną analizą i oceną scoringu przedsiębiorstwa, bowiem wiąże się to z ryzykiem bankructwa danego podmiotu.

Jak kupić obligacje samorządowe?

Obligacje samorządowe, zwane także obligacjami komunalnymi, również są dostępne na rynku Catalyst. Jest to system transakcyjny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. By wziąć udział w transakcji zakupu obligacji samorządowych, niezbędne jest posiadanie rachunku maklerskiego. Może to być konto, które było już wcześniej używane do handlowania akcjami. Warto uprzednio zapoznać się z obligacjami dostępnymi na platformie Catalyst, by wybrać te, w które chcesz zainwestować.

Obligacje samorządowe są zdecydowanie bardziej bezpieczne niż obligacje korporacyjne, dlatego sprawdzą się w przypadku osób, które nie są do końca obeznane w inwestowaniu w obligacje. Warto jednak pamiętać, że każda inwestycja wymaga posiadania chociaż minimum wiedzy, ponieważ wiąże się to z nakładem finansowym i ryzykiem jego utraty.

Jak kupić obligacje zagraniczne?

Zakup obligacji zagranicznych nie jest dla każdego. Przede wszystkim z uwagi na kwotę minimalną, która nierzadko jest wymagana przez emitentów oraz przez mniejszą dostępność, niż np. obligacje krajowe. Obligacje zagraniczne można zakupić w domach maklerskich, które je emitują. Niektóre z nich sprzedają obligacje jedynie od kwoty kilkudziesięciu czy kilkuset dolarów lub euro, co czyni je droższymi od innych dłużnych papierów wartościowych. Decydując się na ich zakup, warto wziąć pod uwagę, jakie ryzyka wiążą się z tego rodzaju inwestycją.

Czytaj też:
Cena obligacji skarbowych – w jaki sposób jest obliczana?

Autor:
Źródło: WPROST.pl