Gdzie odkładać pieniądze na przyszłość dziecka? Sprawdź dostępne sposoby

Gdzie odkładać pieniądze na przyszłość dziecka? Sprawdź dostępne sposoby

Ojciec z dzieckiem
Ojciec z dzieckiem Źródło: Shutterstock / wavebreakmedia

Każdy rodzic chce dla swojego dziecka wszystkiego, co najlepsze. Od pierwszych chwil życia zapewnia mu opiekę i bezpieczeństwo, otacza miłością i troską. Już na samym początku, gdy pociecha przyjdzie na świat, warto także pomyśleć o tym, jak można zabezpieczyć jego przyszłość. Sprawdź, w jaki sposób i gdzie warto odkładać pieniądze na przyszłość dziecka!

Jak oszczędzać na dziecko?

Dostępnych jest wiele sposobów, które umożliwią odkładanie środków na zabezpieczenie przyszłości dziecka. Zaoszczędzone pieniądze z pewnością przydadzą się mu podczas wyprowadzki z domu rodzinnego, rozpoczęcia wymarzonych studiów na wybranym uniwersytecie czy zakup pierwszego samochodu. Warto jednak pamiętać o kilku ważnych kwestiach, by oszczędzanie na dziecko miało sens.

  1. Oszczędzanie należy rozpocząć jak najwcześniej – faktem jest to, że im wcześniej rodzic podejmie się oszczędzania, tym więcej środków zostanie odłożone na przyszłość dziecka. Należy więc o tym pomyśleć już tuż po jego narodzinach.
  2. Odkładanie środków musi się odbywać systematycznie – nie wystarczy jednorazowa wpłata – w oszczędzaniu istotne są regularne wpłaty, które mogą być niewielkie, ale dokonywane systematycznie.
  3. Produkt oszczędnościowy musi być dopasowany do możliwości finansowych oraz potrzeb. Przed nabyciem produktu należy zapoznać się z tym, w jaki sposób on działa, jakie ryzyko wiąże się z ulokowaniem kapitału oraz na jakie zyski można liczyć.

Lokata terminowa – jak oszczędzać na przyszłość dziecka?

Lokaty bankowe można znaleźć w ofercie wielu instytucji działających na polskim rynku. Są one oferowane jako oddzielny produkt lub mogą być otwarte wraz z kontem osobistym. Działanie lokaty polega na tym, iż jej właściciel wpłaca oszczędności jednorazowo, by ulokować je na dany okres. Ważne jest, by odpowiednio wybrać okres obowiązywania lokaty oraz zwrócić uwagę, by oprocentowanie było jak najwyższe, a częstotliwość kapitalizacji odsetek jak największa.

W bankach można otworzyć lokaty krótkoterminowe – na kilka miesięcy czy rok – jak i długoterminowe, które mają sens w przypadku chęci oszczędzania na przyszłość dziecka. Należy jednak pamiętać, że zerwanie lokaty przed czasem w większości przypadków wiąże się z utratą części lub całości wypracowanych odsetek.

Konto oszczędnościowe – zapewnij dziecku dobry start w dorosłość

Konto oszczędnościowe to również produkt oferowany przez banki. Ten sposób oszczędzania polega na dokonywaniu wpłat na indywidualny rachunek oszczędnościowy. Można go zasilać w dowolnym momencie, jak i w każdej chwili wypłacić z niego środki. By odnieść sukces, warto dokonywać regularnych, comiesięcznych wpłat. Dobrym sposobem jest ustanowienie zlecenia stałego na swoim koncie osobistym, by pieniądze były automatycznie pobierane i przelewane na rachunek oszczędnościowy.

Pieniądze gromadzone na koncie oszczędnościowym są bezpieczne i systematycznie pomnażane. Banki oferują bowiem różne wysokości oprocentowania – to właśnie od niego zależy to, ile można zarobić. Drugą kwestią jest kapitalizacja odsetek. Zwykle następuje co miesiąc lub co kwartał – im będzie częstsza, tym częściej wypracowane odsetki zostaną dopisane do lokowanego kapitału. Na tego rodzaju konto warto również wpłacać np. pieniądze, które dziecko otrzyma na urodziny, komunię czy chrzest.

Obligacje skarbowe – z myślą o przyszłości dziecka

Bardzo dobrym pomysłem będzie skorzystanie z obligacji rodzinnych. To rodzaj obligacji dedykowanych osobom pobierającym świadczenie 500+. Jeśli więc jesteś beneficjentem tego programu, sprawdź, jak działają obligacje.

Rodzinne obligacje skarbowe są jednym z najmniej ryzykownych instrumentów oszczędnościowych. Ich emitentem jest Skarb Państwa, który w zamian za pożyczkę środków, zwróci je obligatariuszowi wraz z wypracowanymi odsetkami. Każdy rodzic pobierający świadczenie 500+ może je zakupić – system samodzielnie obliczy, jaką ich liczbę można nabyć. W ofercie znajdują się obecnie:

  • Rodzinne oszczędnościowe sześcioletnie obligacje skarbowe – oprocentowane 6,20% w skali roku w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym, a następnie oprocentowanie jest zmienne i wyliczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,50%.
  • Rodzinne oszczędnościowe dwunastoletnie obligacje skarbowe – ich oprocentowanie wynosi 6,50% w skali roku w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, zaś w kolejnych okresach oprocentowanie jest zmienne i wyliczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,75%.

Cena sprzedaży jednej rodzinnej obligacji skarbowej wynosi 100 zł bez względu na ich rodzaj. Wybierając dłuższy okres lokowania kapitału, można liczyć na większy zysk. Zakup tego rodzaju papierów wartościowych jest bezpieczny, a inwestycja nie jest obarczona ryzykiem. Warto więc rozważyć, czy będzie to dobry wybór na pomnożenie kapitału na przyszłość dziecka.

Polisa ubezpieczeniowa – oszczędzanie dla dziecka

Ciekawym produktem, który umożliwia odkładanie środków na dziecko, jest polisa posagowa. To oferta przeznaczona dla rodziców, którzy chcą zadbać i zabezpieczyć materialnie przyszłość swojej pociechy. Dostępna jest w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych, dzięki czemu można wybrać produkt spełniający oczekiwania i odpowiadający indywidualnym potrzebom.

Ubezpieczenie posagowe ma za zadanie spełnić dwie funkcje. Po pierwsze, ma być wsparciem finansowym, gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych – wypadku, choroby, operacji, groźnego pobicia czy śmierci rodzica. Po drugie, jest to produkt, na którym gromadzone są środki dla dziecka, do których otrzyma on dostęp w dniu ukończenia osiemnastu lat. Rodzic opłaca regularne składki, które są gromadzone na specjalnym koncie. Minimalny okres deponowania środków wynosi zwykle 5 lat, zaś wiek, w którym pociecha będzie mogła nimi samodzielnie zarządzać poprzez ich wypłatę, jest ustalany przez rodziców, lecz dziecko nie może z nich korzystać przed ukończeniem pełnoletności. Wysokość miesięcznej składki jest ustalona z góry, a o jej wysokości decyduje rodzic.

Jak oszczędzać dla dzieci? Sprawdź fundusze inwestycyjne

Kolejnym produktem oszczędnościowym jest fundusz inwestycyjny lub fundusz powierniczy. Polega on na ulokowaniu kapitału w papierach wartościowych. Tego typu oszczędzanie wiąże się więc z pewnego rodzaju ryzykiem, bowiem wartość zakupionych instrumentów finansowych może spaść. By do tego nie doszło lub by spadek był jak najniższy, zarządzenie funduszami leży w rękach specjalistów, którzy czuwają nad sytuacją. Oczywiście, nabycie akcji lub obligacji może także przynieść pokaźny zysk.

Kwota, którą rodzice chcą ulokować, jest przeliczana na jednostki uczestnictwa w danym funduszu inwestycyjnym. W przypadku długoterminowych inwestycji i systematycznych wpłat, ryzyko inwestycyjne maleje. Przed wyborem odpowiedniego produktu należy określić, jaki czas trwania funduszu Cię interesuje, jaką kwotę jesteś w stanie ulokować oraz jaki rodzaj ryzyka będzie dla Ciebie akceptowalny. Jeśli nie jesteś dobrze zaznajomiony z tym tematem, warto podejść do tego rodzaju inwestycji z dystansem i rozwagą.

Jak widać, propozycji na oszczędzanie na przyszłość dziecka jest wiele. Przed wyborem tego odpowiedniego warto przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytania:

  • Jak długo będę w stanie lokować kapitał?
  • Jaką kwotę oszczędności mogę przeznaczyć?
  • Ile środków co miesiąc mogę wpłacać na dany produkt oszczędnościowy?
  • Preferuję wyższy zysk, ale inwestycję obarczoną ryzykiem, czy mniejszy zarobek, ale bezpieczny produkt?
  • Który produkt spełnia moje oczekiwania i czy dokładnie wiem, w jaki sposób on działa i jak wygląda oszczędzanie?

Bez względu na to, którą propozycję wybierzesz, pamiętaj o tym, że dziecko na pewno będzie Ci wdzięczne, że już zawczasu pomyślałeś o tym, by zabezpieczyć finansowo jego przyszłość.

Czytaj też:
Obligacje zamienne – jak działają i czym są?

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także