Wszystko, co wiemy o Bezpiecznym kredycie 2 procent

Wszystko, co wiemy o Bezpiecznym kredycie 2 procent

Blok mieszkalny
Blok mieszkalny Źródło: Pixabay

Pierwsze mieszkanie na własność to dla wielu osób w naszym kraju marzenie niezwykle trudne do zrealizowania. Sytuacja ta ma zostać poprawiona przez program „Bezpieczny kredyt 2 proc”., który według zapowiedzi i wciąż opracowywanego projektu ustawy, ruszyć powinien w III kwartale tego roku.

Jak dokładnie ma to działać?

W największym uproszczeniu program „Bezpieczny kredyt 2 proc”. zakłada państwowe dopłaty do kredytu hipotecznego, które mają zmniejszyć stałą stopę kredytu do poziomu 2 proc., a więc podobnego do tego, który funkcjonował w okresie przed pandemią COVID-19. Do poziomu tego doliczyć należy marże banku, prowizje oraz inne opłaty bankowe (jeśli takowe zostaną przez bank pobrane). Państwowe dopłaty, zgodnie z projektem ustawy, przysługiwać mają przez okres pierwszych 10 lat spłaty zaciągniętego kredytu. Po tym czasie kredytobiorca będzie dalej spłacał swój kredyt w formie stałej raty kapitałowo-odsetkowej (a więc już bez dopłat).

Dla kogo Bezpieczny kredyt 2 proc?

Bezpieczny kredyt 2 proc. to program skierowany do osób do 45 roku życia, które nie mają i nigdy nie miały swojego własnego mieszkania, domu, ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. Z dopłat skorzystać będą mogli zarówno single, jak i małżeństwa oraz osoby będące w związkach nieformalnych, ale posiadające co najmniej jedno dziecko. Projekt ustawy nie zakłada więc możliwości wzięcia Bezpiecznego kredytu 2 proc. przez pary bez ślubu, które nie mają dzieci.

W przypadku małżeństw i osób, które posiadają co najmniej jedno dziecko, kryterium wieku spełnić będzie musiała jedynie jedna z dwóch osób zainteresowanych kredytem. Obydwie osoby będą musiały jednak uczynić zadość warunkowi pierwszego mieszkania.

Czy Bezpieczny kredyt 2 proc. będzie można wziąć na każdy kredyt?

Nie, Bezpieczny kredyt 2 proc. będzie można wziąć tylko na kredyt do kwoty 500 000 zł. Dla rodziców z dzieckiem i małżeństw ta maksymalna kwota kredytu zwiększona będzie do 600 000 zł. Projektowane rozwiązanie nie limituje przy tym ceny za 1 metr kwadratowy mieszkania lub domu ani pochodzenia nieruchomości. Lokal może więc pochodzić zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego.

Bezpieczny kredyt 2 proc. będzie mógł też zostać udzielony na budowę domu jednorodzinnego, jego wykończenie oraz nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej domu.

W trakcie sejmowych prac nad ustawą przyjęto także poprawkę, która zakłada możliwość uzyskania Bezpiecznego kredytu 2 proc. na dokończenie budowy domu, który dotychczas był budowany za gotówkę. Kwota takiego kredytu może wtedy jednak wynieść tylko 150 000 zł (dla kredytobiorcy prowadzącego gospodarstwo domowe, w skład którego wchodzi co najmniej jedno dziecko lub które prowadzi wspólnie z małżonkiem) lub 100 000 zł (dla kredytobiorców prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe).

Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc otrzymać Bezpieczny kredyt 2 proc?

Aby móc otrzymać dopłaty do kredytu w ramach programu „Bezpieczny kredyt 2 proc”. spełnić będzie trzeba szereg wymogów takich jak:

·Posiadanie zdolności kredytowej dla kredytu w danej wysokości;

  • Kryterium wieku – czyli tylko dla kredytobiorców do 45 roku życia (w przypadku małżeństw i osób będących w nieformalnych związkach, posiadających co najmniej jedno dziecko, kryterium to może zostać spełnione przez jednego z kredytobiorców lub też obydwu z nich);
  • Kryterium pierwszego mieszkania, a więc brak prawa własności oraz spółdzielczego prawa dotyczących lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego (konieczne do spełnienia przez wszystkich kredytobiorców).

Inne ważne informacje dotyczące Bezpiecznego kredytu 2 proc.

  • Zgodnie z obecnym projektem ustawy, będzie istniała możliwość łączenia Bezpiecznego kredytu 2 proc. z programem „Mieszkanie bez wkładu własnego”. Nie będzie więc wykluczone wzięcie kredytu z dopłatami bez żadnego wkładu własnego.
  • Bezpieczny kredyt 2 proc. będzie można nadpłacać, choć pod pewnymi ściśle określonymi warunkami (np. dotyczącymi zakazu nadpłaty przez pierwsze trzy lata od dnia udzielenia kredytu).
  • Po 10-letnim okresie dopłat do kredytu mają istnieć rozwiązania umożliwiające zmniejszenie raty kredytu, w razie jej wyraźnego wzrostu. Kredytobiorca ma otrzymać m.in. możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu o maksymalnie 5 lat.
  • W przypadku wynajmu nieruchomości, której dotyczy Bezpieczny kredyt 2 proc. w okresie przysługiwania dopłat do rat, prawo do tych dopłat wygaśnie z ostatnim dniem miesiąca, w którym taki wynajem nastąpi. Wynajem domu lub mieszkania po 10-letnim okresie dopłat nie będzie już oznaczał konieczności zwrotu otrzymanych wcześniej dopłat.
  • Możliwe jest zbycie nieruchomości wziętej w ramach Bezpiecznego kredytu 2 proc. Gdy transakcja ta zostanie jednak sfinalizowana w 10-letnim okresie przysługiwania dopłat do rat, prawo do tych dopłat wygaśnie z ostatnim dniem miesiąca, w którym takie zbycie nastąpi.

Kiedy Bezpieczny kredyt 2 proc. wejdzie w życie?

Prace nad ustawą, wprowadzającą opisywane rozwiązanie, są bardzo zaawansowane. Na ten moment projekt ustawy wrócił z Senatu, który wniósł do niego 24 poprawki (w tym również propozycje obniżenia stawki opodatkowania kredytu z projektowanych 2 proc. do 0 proc.). Dnia 15 maja skierowano go z kolei do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury.

Zgodnie z obecnym brzmieniem, ustawa ma wejść w życie już z dniem 1 lipca br., co biorąc pod uwagę tempo prac, wydaje się datą całkiem realną.

Czytaj też:
Co dalej z wakacjami kredytowymi? Jest deklaracja ministra Budy
Czytaj też:
Wiadomo, kiedy Sejm zajmie się programem Pierwsze Mieszkanie. Są szczegóły

Autor:
Źródło: WPROST.pl