Zajęcie komornicze a kredyt – czy osoba z zajęciem komorniczym może uzyskać pożyczkę?

Zajęcie komornicze a kredyt – czy osoba z zajęciem komorniczym może uzyskać pożyczkę?

Komornik
Komornik Źródło: Shutterstock / misi4sty
W sytuacji, gdy dłużnik nie spłaca swoich zobowiązań, może dojść do zajęcia komorniczego. Co wówczas dzieje się ze spłacanym kredytem? Czy można uzyskać nowy?

By doszło do zajęcia komorniczego, osoba posiadająca zadłużenie musi zaniechać ich spłaty przez długi okres. Wówczas wierzyciel ma prawo odzyskać swój dług na przykład z pomocą komornika. Jak wygląda sytuacja, kiedy dłużnik posiada aktywny kredyt bankowy? Czy może wnioskować o kolejne zobowiązanie? Sprawdź wszystko, co należy wiedzieć na temat zajęcia komorniczego i kredytów.

Czym jest i kiedy następuje zajęcie komornicze?

Zajęcie komornicze następuje na skutek niepłacenia należności przez dłużnika. W sytuacji, gdy kredytobiorca zalega ze spłatą zobowiązania, nie od razu sprawa kierowana jest do sądu. Komornik przystępuje do działania w momencie, gdy wierzyciele skierują sprawę do sądu, a ten pozytywnie rozpatrzy sprawę i wyda stosowne orzeczenie. Wówczas zostaje uruchomiona windykacja komornicza. Komornik może zająć rachunek bankowy, dlatego kredytobiorca może wówczas martwić się, czy cokolwiek zostanie na jego koncie i czy środki te zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytu.

Komornik może zająć pieniądze znajdujące się na koncie, pieniądze w gotówce, jak i inne rzeczy materialne. W pierwszym kroku następuje jednak zajęcie konta bankowego dłużnika (lub kilku kont, jeśli posiada więcej niż jedno). Informacja o zajęciu rachunku wysyłana jest przez komornika do banku obsługującego rachunek, który jest zobowiązany zająć środki w wysokości wskazanej przez komornika.

Warto wiedzieć, że w przypadku zajęcia komorniczego komornik nie może zająć znajdujących się na koncie bankowym:

  • alimentów znajdujących się na koncie dłużnika,
  • świadczenia rodzinnego 500+,
  • środków o równowartości najniższej krajowej, jeśli stanowią one wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę lub regularnej umowy-zlecenie,
  • 13. emerytury.

Zajęcie komornicze a kredyt gotówkowy

W przypadku, gdy dłużnik spłaca obecnie inne zobowiązania finansowe, np. kredyt gotówkowy, a doszło do zajęcia komorniczego na jego koncie, to komornik w pierwszej kolejności ma prawo do przejęcia środków wpływających na konto. Bank może więc nie być w stanie pobrać z konta kredytobiorcy wystarczającej kwoty na spłatę raty kredytu. Musi zweryfikować, jaką kwotę zajął komornik oraz jaka kwota minimalna musi pozostać na rachunku dłużnika. Jeśli będzie ona zbyt niska na pokrycie zobowiązania, bank pobierze jedynie tyle środków, ile będzie w stanie. Pozostała kwota będzie dopisana do zadłużenia kredytobiorcy, który wówczas musi liczyć się z tym, że zostaną doliczone odsetki karne, a bank będzie ubiegał się o spłatę należności.

Zajęcie komornicze a kredyt hipoteczny

Inaczej sytuacja wygląda przy spłacie kredytu hipotecznego. Jeśli osoba posiadająca takowy kredyt przestanie go spłacać, bank ma prawo zająć nieruchomość dłużnika. Kredyty hipoteczne są udzielane na podstawie hipoteki, którą stanowi właśnie nieruchomość, na którą kredytobiorca uzyskał środki z kredytu. Mieszkanie lub dom – do momentu całkowitej spłaty zobowiązania – ma wówczas dwóch właścicieli, do których należą kredytobiorca oraz bank. W przypadku niespłacania kredytu przez kredytobiorcę bank może skorzystać z zajęcia komorniczego, a nieruchomość trafi na licytację komorniczą lub sam przejmie budynek.

Wnioskowanie o kredyt a zajęcie komornicze

Jeśli potencjalny kredytobiorca miał problemy ze spłatą poprzednich należności oraz zostało na niego nałożone zajęcie komornicze, niemal niemożliwe jest uzyskanie kredytu gotówkowego lub hipotecznego w banku. Dlaczego? Otóż banki w pierwszej kolejności biorą pod uwagę zdolność kredytową klienta. Na jej podstawie wyliczane jest to, czy będzie on w stanie spłacić kredyt w ustalonej wysokości i w czasie, na konkretnych warunkach. Zdolność kredytowa to kryterium, na które wpływa wiele czynników, m.in. terminowość historycznych spłat (wówczas banki weryfikują historię kredytową w BIK), wysokość otrzymywanych zarobków, rodzaj umowy czy wiek i stan cywilny klienta. Jeśli więc potencjalny kredytobiorca posiada zajęcie komornicze, jest to dla banku znak, że nie będzie on w stanie dotrzymać terminowych spłat zobowiązania.

Zajęcie komornicze – jakie są możliwości uzyskania pożyczki?

Klient objęty egzekucją komorniczą ma zerowe szanse na otrzymanie kredytu gotówkowego, kredytu hipotecznego czy pożyczki gotówkowej w banku. Ważne jest jednak to, że banki udzielają kredytów po egzekucji komorniczej, aczkolwiek musi minąć min. 5 lat od całkowitego zwrotu zadłużenia. Informacje na ten temat odnotowywane są w Biurze Informacji Kredytowej. Dokładnie po upłynięciu pięciu lat od spłaty, negatywne wpisy w BIK są wykreślane.

Posiadając zajęcie komornicze, istnieją szanse jedynie na uzyskanie pożyczki pozabankowej. Jest to produkt oferowany przez pozabankowe instytucje pożyczkowe. Klienci nie są w nich weryfikowani pod kątem wpisów do baz dłużników – m.in. w Biurze Informacji Kredytowej czy Krajowym Rejestrze Długów – oraz nie muszą posiadać dobrej zdolności i historii kredytowej. Tego rodzaju pożyczkodawcy nie mają więc wglądu do tego, czy klient jest objęty egzekucją komorniczą, a więc są w stanie udzielić mu finansowania w postaci pożyczki dla zadłużonych. Pożyczki pozabankowe mogą być udzielone na kwotę nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych ze spłatą rozłożoną na kilkanaście lat. Warto pamiętać o tym, że takie oferty mogą się wiązać ze zwiększonym oprocentowaniem i koniecznością uiszczenia opłat dodatkowych, lecz tego rodzaju pożyczki dla osób z komornikiem mogą być często jedyną opcją na pozyskanie dodatkowej gotówki.

Czytaj też:
Komornik składa propozycję szybkiej zapłaty. Zignoruj od razu

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także