Do czego tak naprawdę potrzebny jest polskim firmom internet?

Do czego tak naprawdę potrzebny jest polskim firmom internet?

Sztuczna inteligencja
Sztuczna inteligencja
Polskie przedsiębiorstwa doceniają znaczenie szybkiego i stabilnego łącza w prowadzeniu biznesu. Potwierdzają to wyniki badań, które wskazują, że bez sieci większość firm już nie wyobraża sobie codziennej egzystencji.

Badania #RegionyNexery2020 przeprowadziła na przełomie marca i kwietnia 2020 roku GfK dla Nexery. Rok temu tylko 20 proc. reprezentantów firm wskazało, że zwiększenie prędkości internetu wpłynęłoby pozytywnie na dochodowość i rozwój działalności, w 2020 roku odsetek ten wzrósł niemal dwukrotnie.

Rozwój i utrzymanie się na rynku współczesnych przedsiębiorstw zależy dziś od umiejętnego wykorzystywania internetu oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ciągu ostatnich miesięcy wiele firm na całym świecie rozegrało prawdziwą batalię o być albo nie być. Okazało się, że to właśnie biznesy oparte na wirtualnych rozwiązaniach odczuły w najmniejszym stopniu skutki pandemii koronawirusa. Stabilne i szybkie łącze było kluczem do sukcesu.

Bez internetu ani rusz

Odsetek firm w regionie świętokrzyskim, łódzkim, Kujaw z Pomorzem i Mazowszem oraz Warmii i Mazur, które są podłączone do globalnej sieci, wyniósł w 2020 roku 94 proc. To o 3 proc. więcej niż w poprzednim roku. Wyniki badania przeprowadzonego na wiosnę pokazały również, że zdecydowana większość przedsiębiorstw prowadzi tradycyjny biznes, w którym wykorzystuje pewne wirtualne narzędzia na co dzień, zaś 17 proc. podmiotów deklaruje, że działa w pełni online.

Co ciekawe, można zauważyć zależność pomiędzy prędkością wykorzystywanego łącza, a wielkością przedsiębiorstwa. Firmy zatrudniające 50 i więcej pracowników częściej korzystają z internetu o wyższej prędkości, częściej jest to również łącze symetryczne, czyli o równej prędkości wysyłania i pobierania danych.

– Coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega znaczenie internetu i jego pozytywny wpływ na biznes. Nasze badanie pokazało, że prawie wszystkie firmy działające w regionach są podłączone do sieci. Można zatem uznać, że połączenie internetowe to podstawa prowadzenia działalności w dzisiejszym świecie. Mieliśmy okazję, aby się o tym przekonać – w dobie panowania COVID-19 globalna sieć stała się głównym narzędziem, które pozwoliło wielu podmiotom na utrzymanie się na rynku i dalsze funkcjonowanie. Dla firm istotnym jest, aby wybierać rozwiązania dostarczające stałe i szybkie łącze, dzięki któremu codzienne działania będą przebiegały bez zakłóceń – mówi Paweł Biarda, członek zarządu ds. komercyjnych z firmy Nexera, która buduje i zarządza siecią światłowodową.

Wszechstronne narzędzie

Podmioty gospodarcze coraz częściej korzystają z wirtualnych narzędzi i zasobów, które pomagają usprawnić działanie przedsiębiorstwa w niemal wszystkich obszarach. W tegorocznym badaniu 55 proc. przedstawicieli firm zgodziło się z tezą, że internet to podstawowe źródło wiedzy o rynku – w 2019 r. odsetek pozytywnych odpowiedzi był aż o 10 proc. mniejszy. Globalna sieć to medium najczęściej wykorzystywane do reklamowania firmy – wykorzystuje go ponad połowa przedsiębiorców (51 proc.). Do innych, zdecydowanie rzadziej wybieranych sposobów promowania, należą reklamy i ogłoszenia w punktach sprzedaży, targi branżowe, obecność w prasie oraz reklama bezpośrednia.

Firmy wykorzystują internet nie tylko do promocji swojej działalności. 96 proc. ankietowanych przedsiębiorców stosuje w codziennej pracy płatności online, 70 proc. e-fakturowanie, a 59 proc. ma własną stronę internetową. Ponadto 51 proc. korzysta z mediów społecznościowych, 38 proc. z wirtualnego dysku (chmury), a 29 proc. z kursów i szkoleń dostępnych za pośrednictwem sieci. Co ciekawe, większe przedsiębiorstwa, zatrudniające 50 pracowników i więcej, częściej posiadają stronę www, posługują się e-fakturami i biorą udział w kursach i szkoleniach online.

– Jesteśmy w momencie, w którym biznes przechodzi transformację i coraz więcej obszarów przenosi w świat wirtualny – mówi Piotr Wieczorkiewicz z Nexery.

Czytaj też:
Mikrofirmy z makrosiłą. To małe i średnie firmy są kluczowe dla gospodarki

Opracował:
Źródło: Nexera
 1

Czytaj także