Silver tsunami już nadciąga. Technologia pomoże?

Silver tsunami już nadciąga. Technologia pomoże?

Zegarek śledzący aktywność
Zegarek śledzący aktywność Źródło: Shutterstock / Ground Picture
Starzenie się społeczeństw krajów wysoko rozwiniętych od lat jest jednym z bardziej widocznych trendów światowych. Z danych Eurostatu wynika, że do 2070 r. około 30 proc. mieszkańców Europy przekroczy granicę 65 lat, a GUS szacuje, że już w 2050 roku w Polsce liczba osób powyżej 60. roku życia wyniesie 13,7 mln, co stanowi około 40 proc. ogółu ludności naszego kraju. Czy technologie cyfrowe staną się atrakcyjną odpowiedzią na rosnące potrzeby tej grupy społeczeństwa?
Dr Dominika Kaczorowska-Spychalska, Dyrektor Centrum Inteligentnych Technologii, Wydziału Zarządzania UŁ

Odpowiedzią na to pytanie może stać się gerontechnologia. Koncentruje się ona na rozwoju i wdrażaniu rozwiązań, urządzeń i procedur, które wykorzystują różnorodne technologie, w tym technologie cyfrowe, na rzecz seniorów.

Pierwotnie skoncentrowana była na wsparciu opiekunów w pielęgnacji osób starszych, dzisiaj w centrum swoich zainteresowań stawia samych seniorów wraz z ich aspiracjami. Proces starzenia się nie jest bowiem procesem jednolitym i zależy zarówno od naszych uwarunkowań biologicznych, jak i kontekstu, w którym na co dzień funkcjonujemy (np. praca zawodowa, znajomi, zainteresowania, poziom dotychczasowej aktywności).

Źródło: Wprost
 1

Czytaj także