Odpowiedzialne społecznie startupy na start

Odpowiedzialne społecznie startupy na start

#HuaweiStartupChallenge
#HuaweiStartupChallenge / Źródło: Huawei
Niska aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnościami, nierówności w dostępie do kultury, edukacji, opieki zdrowotnej czy wykluczenie cyfrowe to tylko kilka powszechnych problemów społecznych, które w wyniku zderzenia z pandemiczną rzeczywistością uległy pogłębieniu wszędzie na świecie. Jednocześnie w Polsce coraz intensywniej rozwija się ekosystem startupowy z ogromnym potencjałem odpowiadania na takie wyzwania. O wspieraniu innowatorów w rozwoju i promowaniu śmiałych rozwiązań w walce z wykluczeniami w ramach programu #HuaweiStartupChallenge opowiada Paulina Brym - Ciuba z zarządu Fundacji Startup Hub Poland.

Myśląc o startupie często mamy przed oczami rozwijającą się innowacyjną firmę, nastawioną w swoich działaniach na takie obszary jak IT, nano-inżnieria, biotechnologia, sztuczna inteligencja czy cyberbezpieczeństwo. Czy jest w tym miejsce dla walki z wykluczeniami i działań na rzecz równości?

Faktem jest, że start-upy, z którymi najczęściej współpracujemy są to projekty z obszaru tzw. "deep-techu". Natomiast wciąż wielki wpływ na społeczeństwo i środowisko wywierać mogą nie tylko algorytmy sztucznej inteligencji czy wirtualnej rzeczywistości, ale także rozwiązania ICT dla retailu, logistyki, budownictwa czy finansów. Patrząc na spółki takie jak HiProMine, NanoGroup czy uVera widać wyraźnie, że praca na rzecz zwiększenia dostępności ekologicznego białka, terapii ratujących życie czy profilaktyki antynowotworowej staje się częścią naszej rzeczywistości, a dostępność i wykluczeni - podstawowymi kategoriami dla innowacji.

Jak startup może skorzystać na współpracy z organizacją taką, jak Wasza?

Nie ma zespołów dobrych do wszystkiego. Nasza kompetencja to doskonalenie strategii RnD, przyciąganie kapitału i przerzucanie mostów startup-korporacja. Projekty deep-tech potrzebują także wsparcia prawnego, patentowego i PR-owego w bardzo szczególnych niszach. Startup Hub Poland otacza wsparciem te zespoły, które dzięki nam mogą wykonać najwyższy skok. Jaką formę nasza pomoc przyjmie - warsztatów, spotkań zdalnych, analityki biznesowej czy reprezentowania startupu przed dostawcą kapitału, to już rzecz wtórna, wypadkowa dobrego planu. Takie myślenie towarzyszy nam w naszym najnowszym projekcie #HuaweiStartUpChallenge. Wsparcie przeplata się w nim ze szlachetną rywalizacją: startupy mają tutaj szansę zdobyć nagrody pieniężne, które pozwolą im na dalsze rozwijanie swoich rozwiązań.

Do kogo kierowany jest wspomniany program #HuaweiStartUpChallenge i co może zyskać przedsiębiorca, biorąc w nim udział?

Ten program ma proste zadanie. Sprowadza się ono do promowania startupów z naszej części Europy, których pomysły, technologie, czy modele biznesowe mogą przeciwdziałać szeroko rozumianym wykluczeniom. Nie ograniczamy się tu tylko do wykluczeń cyfrowych, edukacyjnych, komunikacyjnych, kulturalnych, czy do dostępu do usług medycznych. Interesuje nas każdy problem, który nabrał szczególnej ostrości w dobie pandemii koronawirusa, gdy naturalne więzi i gęstość kontaktów społecznych uległy rozprężeniu. Przypomnijmy, że w polskim systemie edukacji dziesiątki tysięcy dzieci i młodzieży niemal w jednej chwili musiały przestawić się na zupełnie inną logikę nauki i interakcji z rówieśnikami. Łatwo sobie wyobrazić, jak wykluczenie cyfrowe będzie rzutować na teraźniejszość i przyszłość młodych ludzi, jeśli jakiś ambitny zespół nie rzuci wyzwania temu problemowi.

Startupy, których pomysły będą mogły zostać wykorzystane do walki z wykluczeniem, mogą w ramach programu liczyć na konkretne wsparcie finansowe oraz spersonalizowaną ścieżkę doskonalenia. Złożą się na nią zadania, opinie ekspertów i kamienie milowe, zaprojektowane w taki sposób, aby razem "wertować" rozwiązania opracowywane w start-up’ach. Na najlepsze projekty dostrzeżone w ramach programu czekają także nagrody pieniężne w wysokości 100 000 pln, 50 000 pln i 35 000 pln odpowiednio za zajęcie I, II i III miejsca. Nagrody możliwe są dzięki naszej współpracy z firmą Huawei, która od lat angażuje się w inicjatywy związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu w różnych jego aspektach.

Do kiedy można składać aplikacje i jakie zgłoszenia będą przyjmowane?

W tym projekcie przyjęliśmy kilka kategorii, które określają wyzwania, na jakie odpowiadać będą rozwiązania zgłaszających się startupów. Poszukujemy projektów dotyczących budowania nowej dostępności społecznej. Dla przykładu z pewnością szansę mają projekty zwalczające wykluczenie cyfrowe, wspierające edukację na obszarach wiejskich, stymulujące odbudowę miejsc pracy, dostęp do technologii 5G dla lokalnych społeczności, ochrony środowiska naturalnego, inwestowania w niezawodność i cyberbezpieczeństwo oraz badań nad nowymi sposobami oszczędzania i magazynowania odnawialnych źródeł energii. Jednocześnie warto podkreślić, że nie zamykamy się na inne obszary, w których pojawiają się społecznie dotkliwe wykluczenia i startupy, które chcą im rzucić wyzwanie wykorzystując najnowsze technologie.

Z uwagi na duże zainteresowanie i zapytania ze strony startupów, zdecydowaliśmy o wydłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń do 10 lutego br. – tak, aby wszystkie innowacyjne rozwiązania miały szansę zostać zgłoszone. Do projektu można aplikować poprzez stronę https://startuphub.pl/huawei/

Źródło: Huawei
 0

Czytaj także