Temat: Inflacja

Inflacja

Inflacja, gotówka, zdjęcie ilustracyjne
Inflacja, gotówka, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Shutterstock / Marcin Smolinski
Inflacja to proces ogólnego wzrostu cen w gospodarce, a jej efektem jest spadek realnej wartości pieniądza. Miarą inflacji jest CPI – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Inflacja jest zjawiskiem, które występuje w ekonomii i polega na wzroście ogólnego poziomu cen towarów i usług. Wraz ze wzrostem cen spada jednocześnie wartość pieniądza, a jego podaż rośnie. Ujmując to najprościej: gdy mamy do czynienia z inflacją, to za tę samą kwotę co np. miesiąc czy rok wcześniej, można kupić mniej (spadek wartości pieniądza).

Inflacja i inne powiązane z nią zjawiska

Przeciwieństwem inflacji jest deflacja. Gdy w gospodarce występuje deflacja, przeciętny poziom cen spada, a to przekłada się na wzrost siły nabywczej pieniądza.

Z kolei z inflacją związane są jeszcze:

  • stagflacja – to zjawisko makroekonomiczne, które występuje w gospodarce dotkniętej inflacją, ale też stagnacją (może objąć całą gospodarkę, ale też niektóre jej elementy, to zjawisko, w którym np. produkcja czy dochody są stałe, ale niskie);
  • slumpflacja – zjawisko występuje przy inflacji i spadku PKB w państwie.

Rodzaje inflacji

Inflacja ma też różne rodzaje, zależne od tego, jakie są jej przyczyny. Są to:

  • inflacja popytowa – wzrost cen napędza nadmierny popyt;
  • inflacja kosztowa – za wzrost cen odpowiadają rosnące koszty produkcji;
  • inflacja strukturalna – łączy w sobie cechy dwóch poprzednich, wynika ze źle dostosowanej struktury produkcyjnej.

Rozróżnia się też pewne typy inflacji:

  • inflację pełzającą – wzrost cen nie przekracza w skali roku kilku procent;
  • inflację kroczącą – wzrost cen powyżej kilkunastu procent;
  • inflację galopującą – wzrost cen dwucyfrowy przy jednoczesnym spowolnieniu gospodarczym;
  • hiperinflacji – momentalna utrata wartości pieniądza, gwałtowny wzrost cen.

Jak oblicza się inflację?

Najczęściej w przypadku inflacji jako jej miarę stosuje się wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli CPI (Consumer Price Index). Według tej miary szacuje ją Główny Urząd Statystyczny i oblicza ją na podstawie średniej ważonej zmian cen towarów i usług, które kupuje typowe gospodarstwo domowe.

Powiązane teksty