Temat: CEIDG

CEIDG

Praca dorywcza
Praca dorywcza / Źródło: Shutterstock
Czym jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej? W jakim celu powstała i jak dokonać do niej wpisu? Czym CEIDG różni się od KRS i dlaczego bazy te bywają mylone?

Myślisz nad założeniem działalności gospodarczej? A może musisz poznać informacje na temat konkretnego przedsiębiorcy? W sytuacjach tego typu musisz wiedzieć, czym jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, jakie są jej zadania i co poprzez jej stronę internetową możesz załatwić. Aby uniknąć niepotrzebnych błędów i nieporozumień warto przy tym również znać podstawowe różnice, jakie istnieją pomiędzy CEIDG a KRS (Krajowym Rejestrem Sądowym).

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – co to jest? Jakie są zadania CEIDG?

CEIDG, czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to elektroniczny rejestr osób fizycznych, będących przedsiębiorcami, którzy prowadzą w Polsce działalność gospodarczą.

Za rejestr ten odpowiada minister właściwy do spraw gospodarki, a w polskim systemie prawnym funkcjonuje już od 2011 roku, kiedy to CEIDG zastąpiła istniejące wtedy ewidencje działalności gospodarczej, które prowadzone były przez organy poszczególnych polskich gmin.

Zadaniem CEIDG, zgodnie z Ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, jest:

 1. Ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;
 2. Udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie, który wskazuje wspomniana już ustawa;
 3. Udostępnianie informacji o zakresie i terminie zmian we wpisach do CEIDG oraz w informacjach i danych udostępnianych w CEIDG, a także o wprowadzających te zmiany podmiotach;
 4. Umożliwienie bezpłatnego wglądu do danych udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego;
 5. Udostępnianie informacji o ustanowionym pełnomocniku lub prokurencie, w tym o zakresie udzielonego pełnomocnictwa lub o rodzaju i sposobie wykonywania prokury.

W CEIDG, poza założeniem działalności gospodarczej, możemy również:

 1. Zamknąć działalność gospodarczą;
 2. Zawiesić działalność gospodarczą;
 3. Wznowić zawieszoną wcześniej działalność gospodarczą;
 4. Sprawdzić i zaktualizować dane dotyczące prowadzonej firmy;
 5. Ustanowić pełnomocnika lub prokurenta;
 6. Odnaleźć informacje o innych przedsiębiorcach oraz podmiotach wpisanych do CEIDG.

CEIDG – jak dokonać wpisu?

Rejestracja W CEIDG to podstawowy obowiązek osoby fizycznej, która chce podjąć działalność gospodarczą. Wpisu dokonać możemy poprzez wniosek, który każdy zainteresowany wypełni dzięki specjalnie do tego przygotowanemu kreatorowi udostępnionemu na stronie CEIDG (https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0736_00).

Wykreowany i odpowiednio wypełniony wniosek podpisać można:

 1. Profilem Zaufanym;
 2. Podpisem kwalifikowanym;
 3. Osobiście lub przez pełnomocnika w urzędzie.

W kontekście powyższego podkreślić należy, że stacjonarna forma złożenia wniosku jest jednocześnie jedyną, przy której można zadziałać przy pomocy pełnomocnika. Nie ma więc możliwości złożenia przez ustanowionego pełnomocnika wniosku elektronicznego.

Z wnioskiem o rejestrację działalności gospodarczej w CEIDG jednocześnie możesz złożyć odpowiednie zgłoszenia do ZUS-u/KRUS-u, GUS-u oraz urzędu skarbowego. Wszystkie kreator przygotuje za Ciebie, w sposób umożliwiający ich szybką wysyłkę.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) a Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – jakie są różnice?

Mówiąc o CEIDG, warto dwa słowa wspomnieć także o drugiej bazie, w której zarejestrowane są podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Mowa tu o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), który ewidencjonuje spółki, fundacje oraz stowarzyszenia – czyli osoby prawne. Bazy te ze względu na swój zbliżony charakter funkcjonowania są czasem ze sobą mylone. Warto pamiętać więc, że KRS jest bazą, która poświęcona jest po prostu innemu typowi podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą.

Jeżeli chodzi o inne różnice, istniejące między tymi bazami, to wskazać można, że wpis do KRS, w przeciwieństwie do tego, którego dokonuje się do CEIDG, nie jest darmowy. Dokładna wysokość opłaty jest jednak uzależniona od tego, czego wpis ma dotyczyć.

W przypadku wniosku o wpis do KRS, odmiennie niż przy CEIDG, co do zasady nie jest również możliwe rozpoczęcie działalności już w dniu złożenia wniosku. Rozpatrzenie wniosku o rejestrację w KRS trwa bowiem znacznie dłużej niż wniosku o wpis do CEIDG. Ten drugi rozpatrywany jest bowiem najpóźniej kolejnego dnia roboczego, a na wpis do KRS czekać trzeba czasem nawet półtora miesiąca.


Powiązane teksty