Rząd przyjął ustawę o nowym dodatku dla osób z niepełnosprawnościami

Rząd przyjął ustawę o nowym dodatku dla osób z niepełnosprawnościami

Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki Źródło:X / Kancelaria Premiera
Rada Ministrów zdecydowała o przyjęciu projektu ustawy, który wprowadza nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami. Znamy kwotę.

Jest decyzja Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy, która wprowadza nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami.

– Wspólnie wypracowaliśmy wiele rozwiązań. Dzięki skutecznej polityce budżetowej i naprawie finansów publicznych możemy przeznaczać dodatkowe środki na osoby z niepełnosprawnościami – powiedział podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. — Wyniesie ono nawet 200 proc. renty socjalnej, czyli niemal 3200 zł — dodał.

Nowy rodzaj świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami

Projekt ustawy przyjęty 4 kwietnia przez Radę Ministrów wprowadza nowy rodzaj świadczenia. Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły pobierać świadczenie wspierające.

Nowy dodatek ma według założeń rządu pomóc osobom, które mają trudności w samodzielnym funkcjonowaniu. Dodatkowa kwota ma pozwolić na pokrycie części wydatków koniecznych do zaspokojenia wyjątkowych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także ich opiekunów.

– Podniesienie poziomu środków na osoby z niepełnosprawnościami z 15,5 mld do ponad 40 mld zł mówi dużo o naszych priorytetach. Chcemy dać im możliwie normalne życie w wielu aspektach. Nie chcemy, żeby byli spychani na margines – powiedział premier.

Kto może się ubiegać o nowy dodatek?

Świadczenie wspierające w odróżnieniu od świadczeń opiekuńczych (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) przeznaczonych dla opiekuna osoby wymagającej opieki będzie świadczeniem kierowanym bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnościami. Uprawnionymi do świadczenia będą osoby legitymujące się decyzją ustalającą odpowiedni poziom potrzeby wsparcia.
Świadczenie wspierające będzie przysługiwało osobie posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę wsparcia określono na poziomie:

  1. od 1 do 3 punktów w skali potrzeby wsparcia – w przypadku dzieci poniżej 3. roku życia,
  2. od 70 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia – w przypadku dzieci i osób powyżej 3. roku życia.

Decyzje ustalające poziom potrzebny wsparcia będą wydawane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób z niepełnosprawnościami.

Czytaj też:
68 mln zł kary dla TikToka. Wielka Brytania o „nadużywaniu danych dzieci”
Czytaj też:
Elon Musk wyśmiewa „New York Times”. Powód konfliktu jest kuriozalny

Źródło: WPROST.pl