Ulga termomodernizacyjna: czy można odliczyć klimatyzator? Sprawa nie jest oczywista

Ulga termomodernizacyjna: czy można odliczyć klimatyzator? Sprawa nie jest oczywista

Klimatyzator
Klimatyzator Źródło:Pixabay
Minister finansów wydał objaśnienia w sprawie ulgi termomodernizacyjnej w PIT. Zdaniem ministra nie można odliczyć klimatyzatora z funkcją grzania, ale innego zdania jest dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który w 2022 roku uznał, że podatnik może odliczyć takie urządzenie.

Ulga termomodernizacyjna to możliwość zmniejszenia podatku dochodowego przez odliczenie od jego podstawy kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Ma na celu zachęcić Polaków do korzystania z rozwiązań i technologii, które podnoszą standard energetyczny budynku, dzięki czemu spada jego zapotrzebowanie na energię. Promowane są przede wszystkim ocieplenie budynku i wymiana urządzeń grzewczych na energooszczędne i niskoemisyjne.

Ulga termomodernizacyjna. Minister wyjaśnia, kto może skorzystać

31 marca zostały opublikowane objaśnienia ministra finansów dotyczące tego, kto i w jakich okolicznościach może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Żeby skorzystać z ulgi, należy sprawdzić, czy przewidziane urządzenia i materiały oraz planowane prace są wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (z aktualizacją z 2021 r.)- przypomina serwis Murator Plus.

Wśród urządzeń, których zakup i montaż uprawnia do ulgi, są:

  • urządzenia grzewcze,
  • instalacje solarne i fotowoltaiczne,
  • wentylacja mechaniczna,
  • a także materiały do ociepleń i stolarka okienna i drzwiowa.

– Trzeba pamiętać, że w ramach tej ulgi nie każdy wydatek może zostać odliczony. Odliczeniu podlegają tylko wydatki na termomodernizację budynków jednorodzinnych i niezbędne jest posiadanie tytułu prawnego do takiego budynku. Aby odliczenia dokonać, niezbędna jest faktura wystawiona przez czynnego podatnika VAT. Inwestycja termomodernizacyjna powinna być zakończona w ciągu 3 lat – doprecyzował w komentarzu do wyjaśnień ministra Adam Allen, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Ulga termomodernizacyjna. Czy można odliczyć klimatyzator?

Ponadto ulga jest limitowana i limit dla małżonków jest odrębny – każdy ma swój. Warto też dodać, że przy finansowaniu inwestycji kredytem, ulgę też można ująć. Jeśli jednak podatnik, który z ulgi skorzystał otrzyma zwrot odliczonych wydatków, konieczne będzie skorygowanie preferencji podatkowej.

Wśród urządzeń, których zakup i montaż uprawnia do skorzystania z ulgi, nie ma klimatyzatora z funkcją grzania. Objaśnienia pozostają w sprzeczności z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 marca 2022 r. (nr 0113-KDIPT2-2.4011.1091.2021.3.AKU), w której stwierdził on, że prawo do odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej będzie przysługiwało tym podatnikom, którzy zakupili klimatyzację z możliwością ogrzewania w ramach realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz wykażą związek poniesionego wydatku z wyżej wymienionym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym.

Działaniami zgodnymi z celem termomodernizacji mogą być:

  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczoną na potrzeby ogrzewania do budynków mieszkalnych,
  • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji.

Czytaj też:
Gaz ziemny najtańszy od trzech lat. Ciekawie jest też na rynku kryptowalut
Czytaj też:
Mój prąd po raz piąty. Będzie można uzyskać niemal 60 tys. zł