Nie wynajmiesz, musisz mieszkać. Ograniczenia związane z „Bezpiecznym kredytem 2 proc.”

Nie wynajmiesz, musisz mieszkać. Ograniczenia związane z „Bezpiecznym kredytem 2 proc.”

Mieszkanie
Mieszkanie Źródło: Pixabay
W mieszkaniu nabytym z wykorzystaniem programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.” należy mieszkać. Nie można go wynajmować. Ograniczeń jest więcej: dotyczą rejestracji działalności gospodarczej, nabycia innej nieruchomości w czasie pobierania dopłaty, zamieszkiwania w zakupionym lokalu.

Liczba wniosków o "Bezpieczny kredyt 2 proc." zmniejszyła się w porównaniu zeszłym tygodniem. Niekoniecznie jednak musi się to wiązać ze spadkiem zainteresowania. To raczej efekt czyszczenia statystyk z "martwych dusz" – donosił przez kilkoma dniami „Puls Biznesu”. Po 11 tygodniach działania rządowego programu liczba wniosków o preferencyjny kredyt przekracza 43 tysiące – wynika z danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii. W tym czasie podpisano już 9766 umów kredytowych.

W tym roku dopłatę otrzyma każdy, kto spełnia warunki programu, ale w kolejnym będą już obowiązywały limity.

Beneficjenci programu muszą pamiętać, że mieszkanie kupione z wykorzystaniem kredytu z dopłatą powiązane jest z pewnymi obowiązkami, a naruszenie zasad spowoduje wstrzymanie dopłat. Ograniczenia wynikają z tego, że celem programu jest wsparcie kredytobiorców w nabyciu pierwszego mieszkania w celu „realizowania potrzeb mieszkaniowych”, a nie ma służyć do tego, by na takim lokalu zarabiać.

Bezpieczny kredyt 2 proc. Mieszkania nie wolno wynająć

Mieszkania kupionego z rządową dotacją nie wolno wynająć. Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje, że w przypadku wynajęcia takiego mieszkania w okresie przysługiwania dopłat w programie dopłaty te wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia, a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowido Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. Ustawa nie wprowadza natomiast nakazu zwrotu wypłaconych już dopłat do rat kredytu po okresie ich przysługiwania (po upływie 10 lat): decyzja o wynajmie mieszkania będzie należała do kredytobiorcy.

Rejestracja działalności gospodarczej

W nieruchomości nabytej w ramach programu dopłat nie można prowadzić działalności gospodarczej, ale tylko do czasu spłaty udzielonej gwarancji BGK (jeśli taka została udzielona) – informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Osoba, która chce prowadzić jednoosobową działalność, musi zarejestrować działalność w lokalu należącym do zaufanej osoby, która wyrazi na to zgodę – lub skorzystać z wirtualnego biura.

Zakupienie kolejnej nieruchomości

W czasie korzystania z dopłat (maksymalnie 10 lat) beneficjent ma zakaz nabycia kolejnej nieruchomości. Jeśli to zrobi wbrew zakazowi, utraci dopłaty z rządowego programu. Utrata dopłat grozi również za otrzymanie kolejnej nieruchomości w darowiźnie. Jedynie odziedziczenie nieruchomości wyłącza ten zakaz – trudno bowiem oczekiwać, by beneficjent programu odmówił przyjęcia spadku po bliskim.

„Bezpieczny kredyt 2 proc”. Czy można sprzedać mieszkanie kupione z dopłatą?

Czy mieszkanie kupione za kredyt z dopłatą można – jeszcze w czasie trwania spłaty – sprzedać?

– Niektórzy klienci obawiają się, że kredyt z dopłatą na 10 lat przywiąże ich do nieruchomości, bo w tym czasie nie będą mogli jej sprzedać, wynająć ani kupić innej, bo skutkować to będzie koniecznością zwrócenia otrzymanej dopłaty. To nieprawda: beneficjenci programu „Bezpieczny kredyt 2 proc”. mogą rozporządzać nieruchomością, z tym że stracą wtedy prawo do dopłaty na przyszłość i będą musieli spłacać kredyt z pełnym oprocentowaniem, jak gdyby tej dopłaty nie było. To nie działa jednak wstecz – wyjaśnił doradca kredytowy Karol Zimnoch.

W mieszkaniu trzeba na stałe mieszkać

Mieszkanie kupione w ramach kredytu będzie musiało być zamieszkałe przez beneficjenta. Kredytobiorca będzie musiał wprowadzić się do nabytej nieruchomości w ciągu 24 miesięcy od dnia nabycia nieruchomości lub zgłoszenia zakończenia budowy. Mieszkanie lub dom nie będą mogły również przestać być zamieszkałe. Jeśli nieruchomość przestanie być używana na dłużej niż 12 miesięcy, kredytobiorca straci dopłaty. Nie można kupić mieszkania z dopłatą i wyjechać za granicę na kilka lat – nawet z zamiarem powrotu. Konsekwencją takiej decyzji jest utrata dopłat.

„Bezpieczny kredyt 2 proc”. – podstawowe warunki

„Bezpieczny kredyt 2 proc”. może zaciągnąć osoba do 45. roku życia. Jeśli o kredyt starają się małżonkowie, warunek wieku musi spełniać jeden z partnerów. Kredyt może być udzielony wyłącznie na pierwsze mieszkanie, więc o dopłatę nie może ubiegać się osoba, która posiada już inna nieruchomość, choćby była to niewielka kawalerka w innym regionie Polski. Jeśli jeden z małżonków posiada nieruchomość, to choćby była ona zakupiona przed ślubem i stanowiła majątek osobisty, wyklucza to małżonków z programu.

Maksymalna kwota kredytu z dopłatą nie może przekroczyć 500 tys. zł, jeśli wnioskodawca jest osobą samotną (singiel) albo 600 tys. zł, gdy kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko – 600 tys. zł. Wkład własny może wynieść do 200 tys. zł. Oznacza to, że mieszkanie (bez znaczenia, czy pochodzi z rynku wtórnego czy pierwotnego) może kosztować maksymalnie 700 lub 800 tys. zł.

Czytaj też:
„Bezpieczny kredyt 2 proc". wszedł w życie. Jakie warunki należy spełnić, by go otrzymać?
Czytaj też:
Bezpieczny kredyt 2 proc. Polacy już wykorzystali plan przewidziany na ten rok

Opracowała:
Źródło: Wprost