Zdobądź Paszport do eksportu w ramach działania 6.1 PO IG nabór wniosków już od 15 lipca 2013

Zdobądź Paszport do eksportu w ramach działania 6.1 PO IG nabór wniosków już od 15 lipca 2013

Dodano:   /  Zmieniono: 

Działanie 6.1 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) ma na celu zwiększenie wielkości polskiego eksportu oraz zwiększenie liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność eksportową. 

Konkurs Paszport do eksportu działania 6.1 jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów z siedzibą na terenie Polski. Dofinansowanie można uzyskać na realizację projektów mających na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży przedsiębiorstwa, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych.

Przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie tylko na jeden projekt, którego okres realizacji nie może przekroczyć 24 miesięcy. Maksymalna wielkość dotacji wynosi 400 000 zł, a beneficjenci mogą liczyć na pokrycie aż 75% kosztów kwalifikowanych związanych z intensyfikacją działalności eksportowej oraz 80% kosztów przygotowania dla przedsiębiorstwa Planu Rozwoju Eksportu.

Paszport do eksportu umożliwia dofinansowanie m.in. następujących kosztów:

1. Doradztwo dotyczące, m.in. zagranicznego rynku docelowego, wybranych przez przedsiębiorcę działań marketingowych, ram prawnych, zwyczajów i praktyk handlowych panujących na danym rynku. Jak również pomoc i wsparcie w stworzeniu strategii rozwoju eksportu, których rezultatem jest opracowanie Planu Rozwoju Eksportu.

2. Minimum jedno z poniższych usług doradczych oraz minimum jedno z pozostałych działań proeksportowych:

  • wyszukanie i selekcja kontrahentów na rynku docelowym;
  • uczestnictwo w zagranicznych targach i wystawach branżowych;
  • uczestnictwo w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą;
  • uzyskanie koniecznych dokumentów pozwalających na wprowadzenie towarów lub usług na wybrany rynek zagraniczny;
  • zorganizowanie misji gospodarczych potencjalnych kontrahentów zagranicznych przedsiębiorcy w jego siedzibie;
  • uczestnictwo jako wystawca w międzynarodowych targach i wystawach, które odbywają się w Polsce;
  • refundacja kosztów, towarzyszących działalności związanej z reklamą i promocją przedsiębiorcy na rynkach docelowych (maksymalnie do 6 miesięcy).


Wnioski o dofinansowanie można składać już od 15 lipca i maksymalnie do 31 lipca. Jednak w przypadku dużego zainteresowania przedsiębiorców i złożenia wniosków na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 120% dostępnej alokacji, konkurs zostanie zamknięty w ciągu dwóch dni roboczych.

Jako jedna z czołowych firm doradczych, zajmująca się pozyskiwaniem funduszy unijnych, ADM Consulting Group S.A., skutecznie wspiera swoich Klientów w pozyskiwaniu środków na działania proeksportowe. Przed nami jedynie 19 dni do zamknięcia konkursu Paszport do eksportu. Zatem to już ostatni dzwonek, aby przygotować odpowiednie dokumenty.

ADM Consulting Group S.A. życzy powodzenia wszystkim Wnioskodawcom ubiegającym się o wsparcie podczas tego konkursu!

 

Informacje o firmie:

ADM Consulting Group S.A. to firma świadcząca wysokospecjalistyczne usługi doradcze dla sektora przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz samorządowych. Spółka specjalizuje się: w doradztwie w zakresie pozyskiwania finansowania inwestycji rozwojowych (w szczególności dotacji unijnych), doradztwie strategicznym, fuzjach i przejęciach (M&A) oraz szkoleniach biznesowych.

Od 2007 roku ADM Consulting Group pozyskała finansowanie dla blisko 590 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości ponad 1,2 mld zł.

Źródło: ADM Consulting Group

dostarczył:
netPR.pl