Po co dbać o relacje z pracownikami?

Po co dbać o relacje z pracownikami?

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. netPR.pl Źródło:InfoWire.pl

O wizerunku firmy czy organizacji nie decyduje wyłącznie sposób prowadzenia komunikacji ze środowiskiem zewnętrznym. Nie można mówić o dobrej komunikacji z otoczeniem, jeśli sprawna, nastawiona na dialog komunikacja, nie będzie zaczynała się wewnątrz organizacji. Pracownicy, współpracownicy, ich rodziny, a nawet byli pracownicy firmy to grono często może odgrywać rolę naturalnych ambasadorów marki. Tylko jak do tego doprowadzić?

Badania Harvard Business School pokazują, że ponad 70 proc. kryzysów komunikacyjnych, jakie spotykają firmy, spowodowanych jest przez aktualnych lub byłych pracowników, dlatego komunikacji wewnątrz organizacji nie należy lekceważyć ani nadawać jej niższego priorytetu. Zaniedbana polityka informacyjna, nawet w najmniejszym środowisku, wcześniej czy później doprowadzi do powstania nieformalnego obiegu informacji. Ten z kolei jest bardzo niebezpieczny, zwłaszcza jeśli np. niepochlebne plotki wydostaną się na zewnątrz.

To, jakimi narzędziami będziemy się posługiwać przy budowaniu pozytywnych relacji z pracownikami zależy od charakteru organizacji oraz jej możliwości finansowych. Jednak niezależnie od tego, cel zawsze jest taki sam  dlatego bez względu na wielkość i staż organizacji, powinno się potraktować komunikację wewnętrzną jako opłacalną inwestycję.

Najczęściej stosowanymi obecnie narzędziami są mailing i intranet. Przy powszechnym dostępie do Internetu tego typu komunikacja jest najtańszym i stosunkowo skutecznym kanałem komunikacji. Można go zaadaptować do potrzeb i możliwości danej instytucji, potraktować jako oficjalne źródło komunikacji między pracownikami lub zarządem, a także, najczęściej w przypadku organizacji o bardziej nieformalnych strukturach, do wymiany poglądów i swobodnej komunikacji między jej członkami.

Innym popularnym działaniem w wielu firmach jest organizacja wyjazdów integracyjnych i imprez firmowych. Taki model budowania pozytywnych relacji pomiędzy kadrą zarządzającą a pracownikami jest zazwyczaj pozytywnie odbierany, jednak musi być wsparty także innymi działaniami i nieprzerwaną komunikacją z pracownikami, aby przyniósł założone rezultaty.

Spotkania z zarządem są działaniem nie generującym żadnych kosztów, a jeśli odbywają się w pozytywnej atmosferze, skutecznie podnoszą morale pracowników i pozytywnie wpływają na poziom zaangażowania w pracę i komunikację wewnętrzną.

Działania, które stosowane były częściej w instytucjach jeszcze kilka lat temu, również mogą stanowić przykład jak budować relacje wewnątrz firmy. Radiowęzły w zakładach pracy, paczki świąteczne dla dzieci pracowników z okazji Dnia Dziecka czy skrzynki na uwagi i sugestie teraz raczej nie są już stosowane na szeroką skalę, ale mogą inspirować managerów do nowych, kreatywnych sposobów na porozumiewania się ze swoimi pracownikami.

 Jak w każdej sytuacji, tak i w przypadku komunikacji z pracownikami konieczne jest duże wyczucie i intuicjamówi Izabela Mikruta, Management Board Assistant GRUPA 365 NET Jednak jeśli pracodawca wykaże się przed pracownikami humorem i dystansem do siebie, może to wzbudzić szacunek, a nawet wzrost zaufania do kadry zarządzającej oraz wpłynąć pozytywnie na przepływ informacji. Znacznie łatwiej jest zwrócić się z problemem do przełożonego, który jest po prostu przyjazny dla swoich podwładnych.

Wychodzenie naprzeciw potrzebom pracowników to wciąż duża bolączka polskich organizacji. Jeśli firmy nie stać na pełen pakiet świadczeń socjalnych oraz częstą organizację wyjazdów integracyjnych, powinna skupić się na przejrzystej i pozytywnej komunikacji z pracownikami każdego szczebla oraz udoskonalić sposób przepływu informacji także w drugą stronę. Zwykła rozmowa z pracownikami nie tylko pozytywnie wpłynie na obustronne relacje, ale może być także cennym źródłem informacji oraz nowych pomysłów na rozwój instytucji.

GRUPA 365 NET to innowacyjna agencja działająca w obszarze cross-marketingu zintegrowanego wpieranego najnowszymi osiągnięciami technologii w dziedzinie komunikacji PR.Proponujemy kompleksową obsługę 360 oraz doradztwo w obszarze strategii reklamy, marketingu, promocji i PR. Jesteśmy ekspertami działań online w sieci Internet - gdzie rozwijamy projekty o silnym potencjalne komercjalizacji.
 
NR1WINTERNECIE.pl to nasz adres www i miejsce, o które zabiegamy dla naszych klientów.

Więcej na: http://www.NR1wINTERNECIE.pl 

http://www.grupa365net.pl oraz http://www.facebook.com/grupa365net 

 

 

 

Źródło: GRUPA 365 NET

dostarczył:
netPR.pl