Mapa miesiąca GfK: ogólna Siła Nabywcza

Mapa miesiąca GfK: ogólna Siła Nabywcza

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. netPR.pl Źródło: InfoWire.pl

Mapa miesiąca GfK ogólna Siła Nabywcza
Europa 2013/2014

Ogólna Siła Nabywcza GfK to sprawdzony wskaźnik umożliwiający porównywanie potencjału konsumentów pomiędzy państwami, regionami czy miastami. Siła Nabywcza stanowi sumę dochodów netto gospodarstw domowych na danym terenie i dzięki temu pozwala na ich obiektywną ocenę.

Według corocznych badań siły nabywczej, w 2014 roku europejscy konsumenci mają do dyspozycji, na wydatki lub oszczędności, łącznie około 8,62 biliona euro. Biorąc pod uwagę wszystkie 42 kraje uwzględnione w badaniu, średnia wartość siły nabywczej przypadająca na jednego mieszkańca Europy wynosi 12 890 euro.

Z siłą nabywczą na mieszkańca w kwocie 5 879 euro Polska plasuje się na 28. pozycji w Europie. Siła nabywcza Polaków wynosi średnio około połowy średniej europejskiej siły nabywczej na mieszkańca (12 890 euro), jednak i tak jest to dwukrotnie większa siła nabywcza niż np. w Bułgarii (2 919 euro na osobę). Polska i kraje z nią sąsiadujące to ilustracja rozdziału siły nabywczej w Europie. Mieszkańcy sąsiednich Niemiec posiadają co roku do swojej dyspozycji 20 621 euro, zaś Ukraińcy zaledwie dziesiątą część tej kwoty (2 206 euro rocznie).

Pełny komunikat prasowy znajduje się tutaj.
Mapę w dobrej rozdzielczości można pobrać tutaj.


Informacje o badaniu
Siła nabywcza to przypadający na osobę dochód (w tym wszelkie świadczenia otrzymywane od państwa), jaki pozostaje do jej dyspozycji po odliczeniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. W badaniu przedstawiono poziomy siły nabywczej na osobę w ciągu roku wyrażone w euro oraz w postaci wartości wskaźnikowej. Wartości siły nabywczej według GfK odpowiadają nominalnemu dochodowi rozporządzalnemu, co oznacza, że wartości nie uwzględniają inflacji. W badaniu posiłkowano się danymi statystycznymi dotyczącymi dochodów, wysokości podatków, świadczeń oraz prognozami opracowanymi przez instytuty badań nad gospodarką.

Dane o sile nabywczej dostępne są dla:

  • jednostek administracyjnych: powiaty, gminy, osiedla,
  • kodów pocztowych,
  • GfK Micro Grid siatki kwadratów,
  • GfK Address Points bazy budynków mieszkalnych,
  • regionów handlowych,
  • stref dojazdu do lokalizacji,
  • innych niestandardowych jednostek analitycznych,
  • wszystkich państw europejskich.

GfK

GfK to jedna z największych firm badawczych na świecie, zatrudniająca ponad 13 000 ekspertów, którzy codziennie starają się odkryć nowy sposób patrzenia na to, jak żyją, myślą i kupują ludzie na ponad 100 rynkach.

Instytut GfK nieustannie wprowadza do swoich badań innowacje,  zaawansowane technologie oraz metodologie, aby zapewnić swoim partnerom biznesowym jak najlepszą wiedzę o ich klientach. W 2012 roku Grupa GfK wypracowała sprzedaż na poziomie 1,51 miliarda euro.

Źródło: GfK Polonia

dostarczył:
netPR.pl