Jak dobrze się ubezpieczyć przed wyjazdem wakacyjnym?

Jak dobrze się ubezpieczyć przed wyjazdem wakacyjnym?

Dodano:   /  Zmieniono: 

Wyjeżdżając na wakacje często zastanawiamy się, co będzie jeśli pod naszą nieobecność pęknie rura lub ktoś włamie się do mieszkania. Czy trzeba będzie wracać wcześniej ze słonecznej plaży? Kto zajmie się mieszkaniem do czasu naszego powrotu? Odpowiedzi na te pytania zależą od tego, czy wybraliśmy dobre ubezpieczenia.

Oczywiście przed wyjazdem koniecznie trzeba wykupić ubezpieczenie turystyczne. Warto wybrać takie, które w określonych sytuacjach gwarantuje organizację i pokrycie kosztów wcześniejszego powrotu ubezpieczonego oraz osób bliskich z zagranicy do miejsca zamieszkania. 

Powrót na koszt ubezpieczyciela

- Klienci posiadający ubezpieczenie Warta Travel Plus mają zapewnioną taką usługę. Otrzymają pomoc w razie wystąpienia zdarzenia losowego powodującego szkodę w miejscu zamieszkania, które pociąga za sobą konieczność dokonania czynności prawnych czy administracyjnych z tym związanych. Chodzi tu w szczególności o takie przypadki jak włamanie, pożar czy zalanie. Trzeba o nich poinformować policję lub zarządcę budynku - mówi Damian Oleszczuk, ekspert w zakresie ubezpieczeń turystycznych w Warcie.

Jeśli spędzamy urlop w Polsce, to w takich sytuacjach zadziała też ubezpieczenie mieszkaniowe Warty (Warta Dom Plus lub Warta Dom Komfort Plus). Pozostaje jednak pytanie: co z otwartym po włamaniu czy interwencji strażaków mieszaniem do czasu powrotu właścicieli?

 - Posiadacze ubezpieczeń mieszkaniowych Warty mają zapewnione nawet 5 dni profesjonalnego dozoru mieszkania po szkodzie. W tym czasie jesteśmy w stanie zorganizować powrót klienta nawet z najdalszych rejonów świata mówi Vita Jarosz, z wydziału assistance w Warcie.

Wystarczy pomoc Warty

Na szczęście nie zawsze w takich wypadkach trzeba będzie wracać wcześniej z urlopu. Dobre ubezpieczenie mieszkaniowe może zagwarantować wsparcie w sytuacjach awaryjnych.

- W ubezpieczeniach mieszkaniowych Warty w ramach tzw. assistance domowego klienci mają zapewnioną organizację i pokrycie kosztów usługi szeregu specjalistów. W przypadku zalania mieszkania konieczna może być interwencja hydraulika, który naprawi np. pęknięty zawór czy wężyk. Jeśli wandal wybije szybę, Warta zorganizuje usługę szklarza. W przypadku uszkodzenia zamka w drzwiach przez złodzieja, będzie to interwencja ślusarza.  Zdarza się też, że instalacja alarmowa szwankuje akurat w czasie wyjazdu i sąsiedzi skarżą się na wyjący alarm. Wtedy zorganizujemy pomoc specjalisty w tym zakresie wylicza Ilona Zaremba-Choim, odpowiedzialna za ubezpieczenia mieszkaniowe w Warcie.

Potrzebny pełnomocnik

Żeby jednak Warta mogła udzielić takiej pomocy, bez fatygowania posiadacza polisy, na miejscu musi być osoba dysponująca kluczami do lokalu. Musi mieć ona też pisemne pełnomocnictwo do podejmowania decyzji w sprawach związanych z nieruchomością. Dzięki temu będzie mogła wezwać pomoc assistance w naszym imieniu, wpuścić do domu specjalistę przysłanego przez Wartę i ustalić z nim szczegóły usługi.

- Dlatego przed wyjazdem warto zostawić klucze np. komuś z rodziny. Pełnomocnictwo może być sporządzone zarówno przed wyjazdem, jak i po zdarzeniu. W tym drugim wypadku można je przesłać mailem lub faxem. Powinno zawierać numer polisy, dane umożliwiające identyfikację osoby upoważniającej, pełnomocnika, nieruchomości oraz oczywiście zakres czynności do jakich upoważnia się daną osobę wyjaśnia Vita Jarosz.

 

Ważne! Zarówno ubezpieczenie turystyczne, jak i mieszkaniowe można kupić na stronie www.wartadirect.pl lub u agenta Warty.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Grupa WARTA

infoWire.pl