Nowe, niższe dopłaty pacjentów do preparatów Nutramigen LGG

Nowe, niższe dopłaty pacjentów do preparatów Nutramigen LGG

Dodano:   /  Zmieniono: 

Mead Johnson Nutrition (Poland) Sp. z o.o., informuje, że od dnia 1 lipca 2014 r. preparaty Nutramigen 1 LGG i Nutramigen 2 LGG są wydawane w aptekach na recepty z odpłatnością 30% z niższą dopłatą pacjenta. Oba preparaty są stosowane pod kontrolą lekarza w żywieniu niemowląt z alergią na białka mleka krowiego.   

Aktualne dopłaty pacjentów to:

  • Nutramigen 1 LGG: dopłata 29,94 zł
  • Nutramigen 2 LGG: dopłata 17,13 zł.

Mead Johnson Nutrition (Poland) Sp. z o.o., informuje, że nadal dostępne są w statusie refundowanym, z odpłatnością 30% produkty Nutramigen 1 i Nutramigen 2. W sprawie zastosowania Nutramigen 1 LGG i Nutramigen 2 LGG u niemowląt i dzieci obecnie stosujących Nutramigen 1 i Nutramigen 2, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym dziecko.

Informacje o Nutramigen LGG:

Nutramigen LGG jest dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego i powinien być stosowany pod kontrolą lekarza.

Unikalna kombinacja Nutramigenu i LGG (Lactobacillus rhamnosus GG) pomaga wyrosnąć dziecku z alergii. Nutramigen 1 LGG i Nutramigen 2 LGG zawierają także 0,3% DHA #, poziom, dla którego udowodniono wspomaganie prawidłowego rozwoju wzroku u niemowląt4. DHA pochodzi z organizmów jednokomórkowych (z glonów Crypthecodinium cohni).

Białka mleka krowiego w Nutramigenie zostały rozbite na małe cząsteczki, czyli zhydrolizowane tak, by zmniejszyć ryzyko wywołania reakcji alergicznej u większości niemowląt. Przypuszcza się, że te małe, niealergizujące cząsteczki białka pomagają organizmowi dziecka rozpoznawać mleko krowie jako nieszkodliwe, dzięki czemu zaczyna ono wykształcać tolerancję na mleko krowie i wyrastać z alergii 1.

Jelito jest naturalną barierą przeciwko szkodliwym bakteriom i alergenom pokarmowym, jednak u dzieci z alergią na mleko krowie, jej działanie może być zakłócone. LGG zostały

dodane do Nutramigenu, aby sprzyjać powstaniu zdrowej mikroflory, która pomaga dziecku wzmacniać barierę jelitową. LGG wspiera szybsze ustąpienie objawów w porównaniu z Nutramigenem bez LGG, dzięki czemu pozwala dziecku wrócić do diety zawierającej mleko krowie szybciej niż inne preparaty* stosowane zwykle w postępowaniu żywieniowym 1. Badania wykazały, że 79% dzieci z alergią na białka mleka krowiego toleruje mleko krowie już po 12 miesiącach stosowania Nutramigenu LGG.

Referencje:

  1. Berni Canani R et al. J Pediatr. 2013; 163(3):771-777
  2. Nermes M et al. Clin Exp Allergy. 2011 Mar ;41(3) :370-7
  3. Baldassare ME et al. J Pediatr.2010 ;156 :397-401
  4. The EFSA Journal 2009, 941:1-14

*w porównaniu z preparatem o wysokim stopniu hydrolizy kazeiny bez dodatku LGG, preparatem sojowym, hydrolizatem ryżowym i preparatem aminokwasowym (1)

#DHA - kwas długołańcuchowy omega 3. Zawartość DHA na poziomie 0,3% całkowitej zawartości kwasów tłuszczowych (poziom ten powinien wynosić 17 mg/100 kcal). Zawartość ta może się wahać od 0,3% do 0,36%, w zależności od poziomu tłuszczu

Ważne informacje:

Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowlęcia. Aby osiągnąć najlepsze efekty, należy dbać o dietę w czasie ciąży i po urodzeniu dziecka i nie decydować się na nieuzasadnione dokarmianie. Karmienie butelką może powodować osłabienie laktacji. Podczas przygotowywania posiłku należy przestrzegać instrukcji podanej na opakowaniu oraz zasad higieny. Przed rozpoczęciem karmienia butelką należy rozważyć korzyści finansowe płynące z kar­mienia piersią. W sprawach dotyczących żywienia niemowląt rodzice powinni zasięgnąć porady lekarza. Nutramigen jest dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego i powinien być stosowany pod kontrolą lekarza.

PL 14.053

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Headlines

infoWire.pl
 

Czytaj także