Konferencja "Prawa pasażerów lotniczych w praktyce"

Konferencja "Prawa pasażerów lotniczych w praktyce"

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl Źródło: InfoWire.pl

                       Warszawa, 13.04.2015

Stowarzyszenie ,,Przyjazne Latanie" organizuje konferencję ,,Prawa pasażerów lotniczych w praktyce"

Jak respektowane są prawa pasażerów lotniczych w praktyce? - między innymi na to pytanie odpowiedzą eksperci z ramienia Stowarzyszenia Praw Pasażerów ,,Przyjazne Latanie" na konferencji organizowanej pod patronatem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 16 kwietnia 2015 w Warszawie.

Pierwsza w Polsce organizacja konsumencka w podróżach lotniczych - Stowarzyszenie Praw Pasażerów ,,Przyjazne Latanie" - przedstawi raport z badań nad egzekwowaniem praw pasażerów oraz listę postulowanych zmian. Merytoryczny patronat nad konferencją połączoną z warsztatami  objęło Europejskie Centrum Konsumenckie. Współorganizatorem wydarzenia jest Uczelnia Łazarskiego w Warszawie. Odbędzie się ono w Centrum Konferencyjnym UOKiK w Warszawie w najbliższy czwartek o godz. 10.00. Na liście prelegentów znaleźli się m.in. Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Dorota Karczewska, specjaliści z instytucji zajmujących się ochroną konsumentów (w tym prawem konsumenckim) oraz przedstawiciele firm działających na rynku podróży lotniczych (także biur podróży).

Stowarzyszenie ,,Przyjazne Latanie" powstało w 2013 r. Jest do dziś jedyną w Polsce i unikalną na skalę Unii Europejskiej pozarządową organizacją non-profit walczącą o prawa pasażerów lotnictwa cywilnego. Należy ono do Europejskiej Federacji Pasażerów (European Passengers' Federation). ,,Przyjazne Latanie" oferuje pomoc tym, którzy doświadczyli jakichkolwiek naruszeń podczas podróży drogą lotniczą, tj. m.in. opóźnienia czy odwołania lotu lub zagubienia bagażu, za co nie uzyskali przewidzianej przepisami rekompensaty. Stowarzyszenie proponuje profesjonalną pomoc w dochodzeniu roszczeń pasażerskich.

Od kwietnia 2014 r. Stowarzyszenie prowadzi akcję stałego monitoringu egzekwowania praw pasażerów lotniczych w Polsce. Realizowana jest w ramach programu dla organizacji pozarządowych ,,Obywatele dla Demokracji", finansowanego z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podczas konferencji Stowarzyszenie podsumuje w formie raportu wyniki prowadzonych badań i po raz pierwszy w Polsce zaprezentuje ,,Raport z monitoringu egzekwowania praw pasażerów lotniczych w Polsce". Jego wstępna wersja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony międzynarodowych fachowców od rynku europejskich przewoźników podczas niedawnego budapesztańskiego spotkania członków Europejskiej Federacji Pasażerów.

Na specjalnym panelu dyskusyjnym omówione zostanie nowe narzędzie prawne, mające służyć poprawie sytuacji pasażera. Zgodnie z unijną Dyrektywą z 2013 r. w sprawie alternatywnych polubownych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. ADR - Alternative Dispute Resolution) do końca roku 2015 prawo to musi zostać wdrożone także w Polsce.

Wśród tematów konferencji przewidziano omówienie problemów związanych ze stosowaniem wspomnianego Rozporządzenia WE261/2004, które odbędzie się z udziałem prawników, w tym prof. dr hab. Anny Konert, Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji oraz Kierownika Studiów Podyplomowych z Prawa Lotniczego Uczelni Łazarskiego. Konferencja jest kolejnym etapem, poprzez który Stowarzyszenie ,,Przyjazne Latanie" opisuje rynek lotniczych usług pasażerskich w Polsce i dynamicznie wpływa na jak najlepsze jego funkcjonowanie.

Pełen program konferencji znajduje się na stronie www Stowarzyszenia: http://przyjaznelatanie.pl/program-konferencji-prawa-pasazerow-lotniczych-w-praktyce/

Obowiązują zaproszenia.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Stowarzyszenie Praw Pasażerów Przyjazne Latanie

infoWire.pl