Poczta Polska złożyła ofertę w konkursie na operatora wyznaczonego

Poczta Polska złożyła ofertę w konkursie na operatora wyznaczonego

Dodano:   /  Zmieniono: 

Poczta Polska złożyła w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) ofertę udziału w konkursie na operatora wyznaczonego, czyli firmy która będzie świadczyła usługi powszechne przez 10 lat, począwszy od 1 stycznia 2016 r. Oznacza to, że Poczta Polska jest gotowa do realizacji zadań stawianych przez państwo takich jak zapewnienie dobrych jakościowo, dostępnych dla wszystkich, na obszarze całego kraju usług powszechnych po przystępnych cenach.

Prace nad przygotowaniem oferty trwały w Poczcie Polskiej od 30 grudnia 2014 r., czyli od dnia ogłoszenia konkursu, do 10 kwietnia br. Oferta, złożona w 4 egzemplarzach, składa się łącznie z 32 segregatorów zawierających ponad 20 tys. stron dokumentacji konkursowej. Na ofertę składają się informacje dotyczące uczestnika konkursu, dokumenty potwierdzające formę prawną Poczty Polskiej, a także dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań związanych z przystąpieniem do I i do II etapu konkursu.

- Każdy, niezależnie od tego czy mieszka w dużej aglomeracji czy też na terenach wiejskich musi mieć taki sam dostęp do usług związanych z komunikacją. Posiadana przez nas sieć placówek pocztowych i liczba zatrudnionych około 25 tysięcy listonoszy może zagwarantować efektywne i bezpieczne usługi pocztowe na terenie całej Polski - mówi Jerzy Jóźkowiak, Prezes Poczty Polskiej.

Konkurs zorganizowany przez UKE jest wielkim wyzwaniem dla polskiego rynku i wpłynie na standard infrastruktury i usług pocztowych dla obywatela. Spełnienie kryteriów takich jak dysponowanie odpowiednią ilością placówek, odpowiednią liczbą osób doręczających korespondencję, czy też przestrzeganie warunków bezpieczeństwa obrotu korespondencji jest podstawą odpowiedzialnego świadczenia usług powszechnych do którego jest zobowiązany operator wyznaczony.

Rozstrzygnięcie konkursu

Zgodnie z przepisami, konkurs na operatora wyznaczonego, który będzie świadczył usługi powszechne w latach 2016 - 2025 będzie przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym etapie Komisja Konkursowa ocenia, analizuje i weryfikuje oferty Uczestników konkursu w oparciu o dokumenty i informacje zawarte w ofercie. Na tym etapie Komisja oceni czy Uczestnik ,,spełnia" lub ,,nie spełnia" warunków wymienionych w ogłoszeniu i dokumentacji konkursowej. Jeżeli oferta spełnia wszystkie warunki zostaje zakwalifikowana do drugiego etapu postępowania, w trakcie którego Komisja dokonuje oceny punktowej ofert. Oceniane będą między innymi kryteria zachowania ciągłości świadczenia usług powszechnych, zdolności realizacji zadań operatora wyznaczonego, w tym wykonywanych na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Poczta Polska

infoWire.pl