Poczta Polska honoruje znaczkiem 100. urodziny ks. Jana Twardowskiego

Poczta Polska honoruje znaczkiem 100. urodziny ks. Jana Twardowskiego

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl Źródło:InfoWire.pl

Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek ,,Śpieszmy się kochać ludzi". Emisja upamiętnia księdza Jana Twardowskiego, który w tym roku obchodziłby setne urodziny.

Na znaczku widnieje portret księdza Jana namalowany na podstawie zdjęcia Wojciecha Druszcza. Autorką znaczka o wartości 1,75 zł jest Marzanna Dąbrowska. Znaczek wydrukowano w nakładzie 320 tys. szt..
Chcieliśmy, by nasz znaczek pokazywał ciepłego, dobrego człowieka, pozytywnie myślącego o swoich bliźnich, widzącego dobro wokół siebie i sławiącego piękno przyrody. ale ciepło się do wszystkich uśmiecha. W tle widać piękno przyrody polskiej, którą tak uwielbiał. Wiemy bowiem, że swoje wiersze najchętniej pisał właśnie na łonie natury, podczas swoich wakacyjnych wyjazdów. - mówi Agnieszka Kłoda-Dębska, zastępca dyrektora Biura Marketingu i Filatelistyki.

Znaczek ,,100. Rocznica urodzin ks. Jana Twardowskiego" oraz inne wydawnictwa filatelistyczne Poczty Polskiej można nabyć w sklepie internetowym pod adresem: http://www.filatelistyka.poczta-polska.pl
 
Ks. Jan Twardowski, urodzony 1 czerwca 1915 roku w Warszawie. Przez lata wiersze były dla niego rodzajem pamiętnika, w którym utrwalał wzruszenia, spotkania, obserwacje świata ludzi i przyrody. Wiersze księdza Jana charakteryzują się pogodnym spojrzeniem na świat, często wyrażają zdziwienie dramatem, a przede wszystkim zachwyt Stwórcą obecnym w przyrodzie i ludziach.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Poczta Polska

infoWire.pl