TAURON: Ruszają roboty fundamentowe przy budowie bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III

TAURON: Ruszają roboty fundamentowe przy budowie bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl Źródło: InfoWire.pl

Prace ziemne przy budowie bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III ruszyły z początkiem marca. Pierwszy etap wykopów pod fundamenty budynku głównego kotłowni i maszynowni oraz pod fundamenty chłodni kominowej został już zakończony. 8 lipca rozpoczął się kolejny ważny etap - palowanie pod płytę fundamentową kotłowni.

- Prace przy realizacji największej inwestycji Grupy TAURON przebiegają zgodnie z harmonogramem. Z uwagi na kompleksowość oraz rozmach inwestycji wiele procesów z nią związanych przebiega równolegle poza placem budowy. M.in. 2 lipca w fabryce RAFAKO w Raciborzu rozpoczęła się produkcja kotła pyłowego, który będzie miał 124 m wysokości. Budowa bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III to wielkie przedsięwzięcie organizacyjno-logistyczne. Szacujemy, że podczas szczytu prac na placu budowy będzie pracowało około trzy tysiące osób - mówi Dariusz Lubera, prezes TAURON Polska Energia.

Palowanie to jedna z grup robót fundamentowych polegająca na osadzaniu w gruncie, przy użyciu odpowiednich technologii, stałych pali. Pod budynkiem kotłowni jaworznickiego bloku znajdzie się 220 pali CFA (ang. Continous Flight Auger) każdy o średnicy 800 mm. Pale zlokalizowane będą w pięciu strefach, w zależności od rozkładu naprężeń w płycie fundamentowej. Długość pali będzie się wahała od 22,5 do 30,5 metra. Średnia masa jednego pala, na który potrzeba mniej więcej 13 m3 betonu, to 32 tony. Zgodnie z planem, prace związane z palowaniem potrwają do końca sierpnia.

- Ten etap prac poprzedzony był wykonaniem i poddaniem próbnym obciążeniom pali testowych. Otrzymane wyniki pozwoliły sprawdzić zgodność praktycznego wykonania z teoretycznymi założeniami projektowymi oraz umożliwiły optymalizację fundamentu, czyli lepsze dopasowanie rzeczywistej nośności pali do występujących obciążeń - wyjaśnia Albert Kępka, prezes TAURON Wytwarzanie.

Po zakończeniu palowania i osiągnięciu przez beton wytrzymałości nastąpi rozebranie platformy roboczej, skucie nadmiaru pali i wyrównanie wykopu. Następnie wykonany zostanie podkład z chudego betonu i rozpocznie się zbrojenie płyty kotłowni.

O inwestycji:

Budowa bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III to największa inwestycja Grupy TAURON. Zgodnie z zapisami kontraktowymi, prace potrwają 59 miesięcy. Blok do eksploatacji zostanie przekazany w 2019 r.

Inwestycja obejmuje budowę bloku energetycznego w oparciu o kocioł pyłowy, opalany węglem kamiennym z niskoemisyjną komorą spalania, przepływowy, na nadkrytyczne parametry pary oraz kondensacyjną turbinę parową sprzęgniętą z generatorem wytwarzającym energię elektryczną. Blok będzie podłączony do nowej rozdzielni 400 kV wyprowadzającej energię elektryczną do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Umowa z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi na wyprowadzenie mocy i przyłączenie bloku do rozdzielni 400 kV stacji Byczyna została już zawarta. 17 kwietnia 2014 r. podpisany został kontrakt z głównym wykonawcą bloku konsorcjum Rafako - Mostostal. 14 listopada plac budowy został przekazany głównemu wykonawcy. Z początkiem marca rozpoczęto prace ziemne.

 

Podstawowe parametry bloku:

paliwo podstawowe: węgiel kamienny

moc bloku brutto: 910 MWe

Sprawność bloku netto: 45,9 %

temperatura pary świeżej: 600 °C

temperatura pary wtórnej: 610 °C

ciśnienie pary świeżej: 27,5 MPa

wyprowadzenie mocy na napięcie: 400 kV

 

Efekt ekologiczny:

(porównanie emisji na MWh starych bloków 120MW i bloku 910MW):

                  stare bloki 120MW             nowy blok 910 MW                redukcja na MWh

Pył                  0,22 kg                                   0,02 kg                                   - 91%

SO2                 6,40 kg                                   0,4 kg                                     - 95%

NOx                 2,23 kg                                   0,4 kg                                     - 82%

CO2                 950 kg                                    692 kg                                    - 28%

 

Kalendarium:

III kwartał 2011 r. - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

II kwartał 2012 r. - podpisanie umowy przyłączeniowej z PSE

I kwartał 2013 r. - wybór Generalnego Wykonawcy

II kwartał 2014 r.- podpisanie umowy z Głównym Wykonawcą

IV kwartał .2014 r. - przekazanie placu budowy Głównemu Wykonawcy

I kwartał 2015 r. - zatwierdzenie Projektu Podstawowego Bloku

I kwartał 2015 r. - rozpoczęcie prac ziemnych

 

Kamienie milowe projektu:

III kwartał 2018 r. - pierwsze rozpalenie kotła

IV kwartał 2018 r. - synchronizacja bloku z krajową siecią elektroenergetyczną

I kwartał 2019 r. - rozpoczęcie ruchu próbnego

I kwartał 2019 r. - przekazanie bloku do eksploatacji

II kwartał 2019 r. - rozpoczęcie eksploatacji komercyjnej


dostarczył infoWire.pl