Grupa PZU przejmuje aktywa RSA w Polsce oraz krajach bałtyckich i staje się największą grupą ubezpieczeniową w Europie Środkowo-Wschodniej

Grupa PZU przejmuje aktywa RSA w Polsce oraz krajach bałtyckich i staje się największą grupą ubezpieczeniową w Europie Środkowo-Wschodniej

Dodano:   /  Zmieniono: 

Zawarta 17 kwietnia 2014 roku umowa przewiduje, że PZU SA przejmie w Polsce lidera rynku ubezpieczeń direct Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz liderów rynków: litewskiego - Lietuvos Draudimas AB oraz łotewskiego - AAS Balta. Przedmiotem umowy jest także przejęcie biznesu estońskiej spółki Codan Forsikring A/S. Transakcje uzależnione są od zgody regulatorów rynków, na których działają przejmowane spółki, a także właściwych urzędów antymonopolowych. Ich łączna wartość to około 360 mln EUR. Ekspansja międzynarodowa PZU jest jednym z kluczowych elementów strategii Grupy.

Strategia PZU 2.0 na lata 2012 2014 wskazuje, że celem PZU jest zbudowanie istotnego biznesu poza granicami Polski. Zakup aktywów RSA Insurance Group plc w Polsce i krajach bałtyckich jest zatem realizacją strategicznych celów.

- Cieszę się, że możemy dziś ogłosić realizację kolejnego, tak ważnego elementu strategii PZU. Ta akwizycja plasuje nas na pozycji lidera branży ubezpieczeniowej w naszym regionie mówi Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU SA. Zakupione aktywa to spółki o zdrowym biznesie, działające na perspektywicznym, rozwijającym się rynku. Ważny jest też dla nas fakt, iż przejęcia realizujemy w krajach, które od dekady są w Unii Europejskiej. Od przyszłego roku wszystkie trzy kraje nadbałtyckie będą funkcjonowały w strefie Euro. To oznacza dla nas stabilność i przewidywalność.

Przejęcie w Polsce Link4 lidera rynku direct oznaczać będzie uzupełnienie strategii PZU. Pozwoli firmie na dotarcie do zupełnie innej grupy klientów, którzy preferują model obsługi bezpośredniej, którego  pionierem w Polsce był właśnie Link4.

- Marka Link4 w portfolio PZU pozwoli na skierowanie oferty ubezpieczeniowej adresowanej do innych klientów, niż ma to miejsce w przypadku PZU. Udział w rynku graczy specjalizujących się w ofercie direct w ciągu ostatnich 5 lat zwiększył się dwuipółkrotnie. Budowanie nowej marki od podstaw byłoby trudne, kosztowne, długotrwałe i obarczone ryzykiem. Ta akwizycja pozwoli Grupie PZU na udział we wzroście segmentu direct, w oparciu o znaną wśród Polaków markę. Dzięki temu będziemy liderem rynku ubezpieczeń sprzedawanych w tradycyjnym modelu agencyjnym oraz coraz bardziej popularnym modelu direct mówi Andrzej Klesyk.

Przejęcie Link4 umożliwi pozyskanie know-how w zakresie funkcjonowania kanału direct, a uzupełniające się kanały dystrybucji to kolejny argument przemawiający za tą transakcją.

Przykłady europejskie wskazują, że wiodący ubezpieczyciele na porównywalnych rynkach często wykorzystują wiele marek do oferowania swoich produktów. W Polsce 3 spośród 6 największych graczy sprzedaje pod więcej niż jedną marką.

Zgodnie z harmonogramem wszystkie akwizycje powinny zostać sfinalizowane do końca 2014 roku. 

Podstawowe informacje finansowe o przejmowanych spółkach

Działalność RSA w krajach bałtyckich obejmuje szeroką ofertę produktów ubezpieczeniowych zarówno dla klientów indywidualnych jak i korporacyjnych. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wartość aktywów RSA w krajach bałtyckich wyniosła około 309 mln EUR, a jej aktywa netto wyniosły około 106 mln EUR. Zysk brutto w 2013 roku wyniósł około 18 mln EUR. Cena za przejęcie aktywów RSA w krajach bałtyckich wyniosła około 270 mln EUR, włączając dywidendę w wysokości 12 mln EUR dla RSA Insurance Group plc.

Link4 jest wiodącym na rynku,  w zakresie operacji typu direct, ubezpieczycielem w Polsce z szeroką gamą produktów ubezpieczeniowych kierowanych zarówno do klientów indywidualnych jak i korporacyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku wartość aktywów Link4 w Polsce wyniosła 662 mln PLN, a jej aktywa netto osiągnęły 134 mln PLN. Zysk brutto w 2013 roku wyniósł 30 mln PLN. Cena za przejęcie aktywów Link4 w Polsce wyniosła około 90 mln EUR.

PZU dziś jest obecny w krajach bałtyckich

W krajach bałtyckich Grupa PZU prowadzi swoją działalność ubezpieczeniową poprzez dwie spółki zarejestrowane na Litwie: PZU Lietuva oraz UAB PZU Lietuva Gyvybës Draudimas.

W 2013 roku PZU Litwa pozyskał składkę przypisaną brutto o wartości 189 mln litów litewskich, tj. o 16,7% wyższą w porównaniu do 2012 roku. W 2013 roku składka pozyskana przez PZU Litwa Życie wyniosła 26,1 mln litów litewskich, tj. zwiększyła się o 24%. W 2013 roku PZU Litwa zajmował trzecią pozycję na litewskim rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych z udziałem w rynku na poziomie 13,6% (13,3% w 2012 roku). Natomiast udział w rynku ubezpieczeń na życie PZU Litwa Życie wynosił 4,2% (w porównaniu z 3,7% w 2012 roku).

W 2013 roku działalność PZU na Łotwie i Estonii znajdowała się w fazie początkowej. Biuro w Rydze pierwszą polisę sprzedało w grudniu 2012 roku. W 2013 roku biuro przygotowało kolejne produkty (OC i AC), dostosowane do wymogów rynku łotewskiego. Oddział PZU Lietuva został zarejestrowany w dniu 14 listopada 2012 roku. Oddział rozpoczął działalność na przełomie II/III kwartału 2013 roku.

Deloitte Advisory Sp. z o.o.był doradcą finansowym PZU w procesie zakupu aktywów bałtyckich, w ramach którego przeprowadził między innymi wycenę przejmowanego podmiotu, przeprowadził  aktuarialne, finansowe oraz podatkowe badanie due diligence. EY był doradcą finansowym PZU w procesie zakupu Link4, w ramach którego przeprowadził wycenę przejmowanego podmiotu, jak również aktuarialne, finansowe oraz podatkowe badanie due diligence. Deutsche Bank był doradcą finansowym, i przedstawił fairness opinion dla Zarządu PZU dla transakcji bałtyckich. Linklaters obsługiwał prawnie całość transakcji przy lokalnym wsparciu kancelarii Sorainen na rynkach bałtyckich.

Źródło: Grupa PZU

dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także