MasterCard partnerem strategicznym projektu Otwarta Warszawa

MasterCard partnerem strategicznym projektu Otwarta Warszawa

Dodano:   /  Zmieniono: 

Warszawa, 28 sierpnia 2014 r. - Firma MasterCard objęła rolę partnera strategicznego nowego projektu - Otwarta Warszawa. W jego ramach mieszkańcy stolicy zyskują realny wpływ na wygląd i funkcjonowanie miasta. Otwarta Warszawa to wspólne przedsięwzięcie platformy MillionYou i miasta stołecznego Warszawy.

Otwarta Warszawa jest kolejnym projektem umożliwiającym mieszkańcom zaangażowanie w sprawy miasta. Jest realizowany na platformie internetowej www.otwartawarszawa.pl, za pośrednictwem której mieszkańcy zgłaszają swoje opinie, propozycje i projekty, poczynając od lokalnych spraw i bezpośrednich udogodnień, aż po wizję miasta przyszłości. Zostaną one przeanalizowane przez jury, które przyzna nagrody autorom najlepszych propozycji. Wybrane projekty będą wdrożone przez miasto.

- MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA jest pierwszym miastem w Polsce stosującym na tak dużą skalę crowdsourcing, jako nowatorskie narzędzie dialogu z mieszkańcami - mówi Maria Schicht, zastępca dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej.

Inicjatywa wpisuje się w popularną koncepcję inteligentnych miast (,,smart cities"), która obejmuje szereg zagadnień w zakresie poprawy efektywności ośrodków miejskich. Najczęściej dotyczy ona systemów zarządzania dostawami energii, wody, gospodarki odpadami, transportu miejskiego czy kierowania ruchem drogowym. Dotychczas jednak dyskusja na ten temat toczyła się bez aktywnego udziału mieszkańców, a prowadzili ją przede wszystkim specjaliści od technologii.

- Idea inteligentnych miast jest nam szczególnie bliska i z entuzjazmem angażujemy się w projekty usprawniające korzystanie z infrastruktury miejskiej w metropoliach na całym świecie. Staramy się jednak pamiętać, że żadne miasto nie będzie naprawdę inteligentne, jeśli nie wsłucha się w głos swoich mieszkańców. To oni, jako codzienni użytkownicy miejskiej infrastruktury, dysponują unikalną perspektywą, dlatego wspólnie z organizatorami projektu chcemy wysłuchać ich opinii - powiedział Bartosz Ciołkowski, Dyrektor Generalny polskiego oddziału MasterCard Europe.

- Dzięki współpracy z takimi firmami jak MasterCard, mamy szansę, ramię w ramię, zmieniać rzeczywistość Warszawy - powiedział Jan Kasprzycki-Rosikoń, dyrektor zarządzający MillionYou. - Cieszymy się w się ze wsparcia firmy, dla której ważne są nowoczesne rozwiązania i nowatorskie pomysły na funkcjonowanie miasta - dodał.

MasterCard, partner strategiczny projektu, konsekwentnie angażuje się w promocję idei inteligentnych miast, między innymi poprzez wspieranie nowoczesnych form płatności w przestrzeni miejskiej. Rozwija m.in. system obrotu bezgotówkowego i płatności mobilne w środkach transportu miejskiego, urzędach, muzeach i teatrach, ułatwiając codzienne korzystanie z oferty miast.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: MasterCard

infoWire.pl
 

Czytaj także