Fabryka więźby - partner dla dewelopera... Czyli jak stać się konkurencyjnym na trudnym rynku budowlanym

Fabryka więźby - partner dla dewelopera... Czyli jak stać się konkurencyjnym na trudnym rynku budowlanym

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl / Źródło: InfoWire.pl

Budując mieszkania na sprzedaż lub wynajem deweloper podejmuje przedsięwzięcie budowlane, które musi być zrealizowane w możliwie krótkim czasie oraz z wykorzystaniem najbardziej ekonomicznych technologii. Tym wymogom odpowiada ciesielstwo przemysłowe wykorzystujące technologię płytek kolczastych. Korzystanie z prefabrykowanych drewnianych konstrukcji dachowych przynosi deweloperom cały szereg niezwykle istotnych korzyści;


1. Szybki montaż więźby. Uniezależnienie się od warunków pogodowych.
Montaż drewnianej konstrukcji dachowej z użyciem przygotowanych w fabryce elementów trwa krótko, zwykle jest to 1-2 dni/dom. Prefabrykowane wiązary są produkowane w fabryce wcześniej i w oznaczonym terminie dowożone na plac budowy. Wystarczy krótki okres dobrej pogody. Drewniane konstrukcje stropodachowe montuje się również przy silnych mrozach.

2. Oszczędności poprzez eliminację stropu betonowego, ścian nośnych oraz podciągów.
Prefabrykowane wiązary mogą stanowić konstrukcję stropodachową, eliminując kosztowny strop betonowy. Taka więźba z reguły opierają się tylko na zewnętrznych ścianach, co, w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami pozwala zaoszczędzić na wewnętrznych ścianach czy zaprojektowanych podciągach.

3. Jasno określona odpowiedzialność za wyrób oraz gwarancja.
Ponieważ ta sama firma zarówno wykonuje więźbę jak i dostarcza wszystkie materiały (tarcicę, łączniki) to jest jasno określone kto ponosi odpowiedzialność za ewentualne wady w konstrukcji. Gwarancji deweloperowi udziela wiarygodne przedsiębiorstwo. W przypadku realizacji ekip ciesielskich często rękojmia za wady nie jest do wyegzekwowania.

4. Równe połacie dachowe dla dalszych prac dekarskich.
Ponieważ wiązary - elementy prefabrykowanej więźby są wykonywane na specjalistycznych maszynach ich wymiary są bardzo dokładne i w pełni powtarzalne. Dzięki temu uzyskuje się idealnie równe połacie dachowe pod dalsze prace przy pokryciu dachu.

5. Zgodność z obowiązującymi normami budowlanymi.
Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, fabryki więźby wykonują konstrukcje dachowe wyłącznie z materiału dopuszczonego do stosowania budownictwie tj. z tarcicy oznakowanej znakiem ,,CE". Również wszelkie używane łączniki metalowe w więźbie posiadają niezbędne certyfikaty.

Przykładem wykorzystania prefabrykowanych wiązarów w dużym projekcie deweloperskim była budowa osiedla w miejscowości Masłomiąca pod Krakowem. Zbudowano tam kilkadziesiąt domów. Konstrukcja wiązarowa, która stanowiła zarówno więźbę jak i konstrukcję stropodachową była zamontowana bardzo szybko. Dziennie wykonywano kompletne więźby na 2 dachach.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: MiTek Industries Polska

infoWire.pl

Czytaj także