Rekordowy zysk netto ING Banku Śląskiego po trzech kwartałach 2014 roku

Rekordowy zysk netto ING Banku Śląskiego po trzech kwartałach 2014 roku

Dodano:   /  Zmieniono: 

Po trzech kwartałach 2014 skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego osiągnął rekordowy poziom 809,9 mln zł, co oznacza wzrost o 14% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Bank zanotował wzrost podstawowych wielkości komercyjnych - wartości depozytów o 8%, tj. o 5.3 mld zł, kredytów o 14% tj. o 7.2 mld zł oraz liczby klientów detalicznych o 173 tys.

Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego po trzech kwartałach 2014 r. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • przychody ogółem wzrosły o 8% do 2 678,8 mln zł,
 • koszty ogółem wzrosły o 2% do 1 441,2 mln zł,
 • wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 16% do 1 237,6 mln zł,
 • zysk brutto wzrósł o 20% do 1 055 mln zł,
 • zysk netto wzrósł o 14% i wyniósł 809,9 mln zł,
 • zwrot z kapitału (ROE) osiągnął poziom 11,8%,
 • wskaźnik koszty/dochody wyniósł 53,8% w porównaniu do 57% przed rokiem,
 • udział kredytów zagrożonych na koniec września br. wyniósł 4,2%, w porównaniu ze średnią na rynku dla banków komercyjnych wynoszącą 7,2%,
 • łączny współczynnik kapitałowy na poziomie 14,2%.

- W ciągu trzech kwartałów br. osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki komercyjne - wartość depozytów wzrosła o 8% do 71,3 mld zł, a kredytów o 14% do 57,6 mld zł. Te wyniki oznaczają, że kolejny kwartał z rzędu rozwijamy się znacznie szybciej niż rynek. Innowacyjne produkty oraz wysoki poziom usług dla klientów indywidualnych i firm przyczyniły się do wzrostu liczby osób korzystających z usług banku. Na koniec września br. liczba klientów detalicznych osiągnęła poziom 3,67 mln, a korporacyjnych 35,7 tys. - powiedziała Małgorzata Kołakowska, prezes ING Banku Śląskiego.

- W minionym kwartale promowaliśmy Konto Direct dla klientów indywidualnych, jak i nowe konto dla przedsiębiorców oraz zachęcaliśmy do korzystania z aplikacji mobilnej ING BankMobile, która została pobrana ponad 675 tys. razy. Nasz kredyt hipoteczny ,,Mieszkaj bez kompromisów" dobrze wpisał się w potrzeby klientów. Uzyskaliśmy trzecią pozycję w sprzedaży kredytów hipotecznych z udziałem w wysokości ponad 10-proc. - dodała prezes ING Banku Śląskiego.

- Klientom korporacyjnym zaoferowaliśmy rozwiązania ułatwiające obsługę gotówki oraz rozwijaliśmy platformę Aleo.pl. W segmencie klientów strategicznych współorganizowaliśmy największe transakcje na rynku. ING Commercial Finance uplasował się na pierwszym miejscu pod względem wartości obrotów wśród firm faktoringowych, a ING Lease osiągnął dalszy wzrost udziału w nowej sprzedaży w zakresie maszyn i urządzeń do 7,4%, czyli czwartą pozycję na rynku - powiedziała Małgorzata Kołakowska.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w okresie trzech kwartałów 2014 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • wzrost wartości kredytów o 14% do 57 559 mln zł,
 • wzrost wartości depozytów o 8% do 71 298 mln zł,
 • wzrost liczby klientów o 173 tys. do 3,67 mln,
 • wzrost liczby rachunków bieżących o 182 tys. do 2 492 tys. (w tym 1 802 tys. kont Direct).

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło: ING BANK ŚLĄSKI S.A.

infoWire.pl

Czytaj także