Konferencja WallStreet 21: Ryszard Wtorkowski - Prezes Zarządu, LUG SA, #245 ZE SPÓŁEK