Emilewicz: Pakiet proinwestycyjny w pierwszej połowie 2020 r.

Emilewicz: Pakiet proinwestycyjny w pierwszej połowie 2020 r.

Przemysł
Przemysł Źródło:Unsplash / Christopher Burns
Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Ministerstwem Finansów zaproponuje w I poł. 2020 r. pakiet proinwestycyjny, który ułatwi kosztowne inwestycje przedsiębiorcom przy stosownych ulgach, zapowiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

„W I poł. 2020 r. wspólnie z MF zaproponujemy pakiet proinwestycyjny, który ułatwi kosztowne inwestycje przedsiębiorcom przy stosownych ulgach. Projekt ten będzie podlegał konsultacjom społecznym” – powiedziała Emilewicz podczas konferencji prasowej.

„Rozwinięcie systemu proinnowacyjnych ulg podatkowych, zazielenianie gospodarki czy pakiet proinwestycyjny dla projektów o szczególnym potencjale, to tylko niektóre z przewidzianych przez nas projektów na drodze do osiągnięcia celu 2,6 proc. PKB na B+R” – dodała minister.

Według opublikowanych w październiku br. danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2018 r. nakłady wewnętrzne na działalność B+R (GERD) wyniosły 25,6 mld zł i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 24,6 proc. Jak zaznaczało wówczas Ministerstwo Rozwoju, oznacza to historycznie najwyższą roczną dynamikę tych nakładów. Wskaźnik intensywności prac B+R stanowiący udział nakładów krajowych brutto na działalność B+R w PKB wyniósł 1,21 proc. (w 2017 r. stanowił 1,03 proc.).

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak zwróciła uwagę, że negocjacje ws. nowego unijnego budżetu jeszcze trwają.

„Z naszych szacunków wynika jednak, że możemy sięgnąć po 60 mld zł środków w zakresie innowacji” – wskazała minister.

Według niej, w ramach funduszy unijnych z programu inteligentny rozwój o wartości 8,6 mld euro zakontraktowanych zostało 80% środków.

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys zwrócił uwagę, że w ramach PFR Ventures działa 40 funduszy, które dysponują kwotą 2 mld zł. „Są to środki dostępne dla małych innowacyjnych firm. Szacujemy, że w najbliższych latach środki te zwiększą się do 4 mld zł i będziemy mogli wesprzeć 300-400 startupów” – powiedział Borys.

Emilewicz podkreśliła, że minęły 4 lata, odkąd powstała Rada ds. Innowacyjności i oceniła, że w tym okresie „bardzo dużo udało nam się osiągnąć”.

„Postawiliśmy w Polsce fundamenty - legislacyjne, instytucjonalne i strategiczne - pod przekształcenie naszej gospodarki z imitacyjnej i opartej o niskie koszty pracy na taką, w której główną siłą napędową jest innowacyjność. Polityka ta przyniosła konkretne owoce - nakłady na prace B+R wzrosły o 2018 r. o 27,7 proc., a ich przyrost to w głównej mierze zasługa nakładów przedsiębiorców. To jednak dopiero początek, a przyjęty kurs na innowacyjność wymaga, by objęła ona wszystkie sektory naszej gospodarki i społeczeństwa” – powiedziała minister.

„Rada ds. Innowacyjności będzie kontynuować swoją pracę. Będziemy się skupiać na trzech celach: strategicznym, legislacyjnym i programowym” – zapowiedziała Emilewicz.

Jak podało Ministerstwo Rozwoju, polityka innowacyjna ma być obecnie oparta na czterech filarach: cyfryzacji 4.0; wsparciu kompetencji Polaków; zielonej gospodarce; innowacjach i startupach oraz nowych technologiach. Cele tej polityki to m.in. zwiększenie poziomu automatyzacji i robotyzacji polskiej gospodarki, cyfryzacja polskich firm, rozwój sztucznej inteligencji, wsparcie dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Ich osiągnięciu mają służyć m.in. ulgi podatkowe, szkoła Sztucznej Inteligencji (AI School) czy wsparcie dla zielonych inwestycji.

Nowe działania w obszarze innowacyjności w zakresie cyfryzacji i transformacji w kierunku przemysłu 4.0 obejmują następujące rozwiązania:

  • Ulga na automatyzację - ulga dla firm inwestujących w cyfryzację i robotyzację procesów, w tym produkcyjnych
  • Fabryki uczące - upowszechnienie praktycznych form kształcenia studentów i przedsiębiorców, w tym poprzez finansowanie powstawania fabryk uczących
  • Pilotażowe wsparcie transformacji w kierunku przemysłu 4.0
  • Cyfrowe Huby Innowacji
  • Wdrażanie Polityki Sztucznej Inteligencji oraz wsparcie kompetencji uczniów w tym zakresie (AI School), wyliczono w komunikacie resortu rozwoju

W zakresie wsparcia dla startupów, przewidziano m.in. urlop na startup. „Przeanalizujemy możliwość wprowadzenia rozwiązania wspierającego przetestowanie pomysłu na biznes i w razie niepowodzenia zapewniającego powrót pracownika do miejsca” – czytamy także w komunikacie.

Inne rozwiązania to m.in.: piaskownice regulacyjne (do testowania nowych rozwiązań dla poszczególnych obszarów i branż), „wsparcie dla wynalazców, studentów, obywateli, ukierunkowane na weryfikację komercyjnej przydatności wynalazków” oraz uruchomienie instrumentów skalujących popyt globalny na rodzime wynalazki.

W obszarze zielonej gospodarki przewidziano m.in. Green Innovation Hub – „jedno okienko dla zainteresowanych gospodarką o obiegu zamkniętym, wsparcie m.in. w zakresie transformacji GOZ-owej i ekoprojektowania, działania informacyjne, szkoleniowe, doradcze”. Planowane jest również "zazielenianie" opodatkowania oraz finansowania z funduszy europejskich, polityki handlowej UE oraz zamówień publicznych, celem wspierania działań korzystnych dla osiągnięcia zeroemisyjności, podano także.

Czytaj też:
5, 7 czy 10 proc? Minister Emilewicz w ciągu dwóch dni podała różne poziomy wzrostu cen prądu