Frankowicze a pandemia koronawirusa

Frankowicze a pandemia koronawirusa

Franki szwajcarskie
Franki szwajcarskie Źródło:Fotolia / fot. megakunstfoto
W sytuacji pandemii koronawirusa COVID-19 rząd powinien podjąć realne działania w zakresie pomocy kredytobiorcom frankowym.

Obecnie złoty polski osłabia się wobec głównych walut świata, czego konsekwencją jest m.in. wzrost kursu franka szwajcarskiego. Wskazana sytuacja w sposób bezpośredni wpływa na wysokość zobowiązania kredytobiorców frankowych, których zarówno raty, jak i wysokość zobowiązania w przeliczeniu na złote polskie zależy od kursu franka szwajcarskiego. Dzisiejszego dnia za franka szwajcarskiego trzeba było zapłacić 4,1559 złotego, a zatem poziom 5 złotych w dłuższym okresie staje się coraz bardziej prawdopodobny.

Związek Banków Polskich w dniu 16 marca 2020 r. wydał komunikat w sprawie działań pomocowych podejmowanych przez banki w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Co prawda zadeklarowano ułatwienie przez banki odroczenia (zawieszenia) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy z automatycznym wydłużeniem o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu, jednak banki nie zaproponowały dodatkowych rozwiązań wobec kredytobiorców frankowych. Oczywiście możliwość zastosowania tzw. wakacji kredytowych dotyczyć ma wszystkich umów kredytowych w tym kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych oraz kredytów dla przedsiębiorców. Kredytobiorcy będą jednak musieli uzasadnić konieczność odroczenia (zawieszenia) spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowana pandemią choroby COVID-19. Należy jednak zauważyć, że nie zaproponowano odrębnego rozwiązania w zakresie zabezpieczenia kredytobiorców frankowych przed nagłym wzrostem kursu franka szwajcarskiego. W przypadku pandemii koronawirusa może bowiem powtórzyć się sytuacja z tzw. czarnego czwartku kiedy kurs franka szwajcarskiego skoczył o połowę do rekordowej wartości 5,14 PLN/CHF.

Rząd powinien zatem niezwłocznie wdrożyć działania w zakresie pomocy kredytobiorcom frankowym. W pierwszej kolejności należy rozważyć mechanizm zastosowania zabezpieczenia wzrostu kursu franka szwajcarskiego w umowach kredytobiorców frankowych, tak aby zabezpieczyć wzrost kursu franka szwajcarskiego na przyszłość. Warto podkreślić, że banki każdego dnia zabezpieczają swoje ryzyko kursowe, a konsumenci ponoszą nieograniczone ryzyko. Dodatkowo na czas pandemii banki powinny zaprzestać pobierania spreadów w umowach kredytów powiązanych z kursem waluty obcej.

W sytuacji tak dużego zagrożenia niewypłacalności kredytobiorców frankowych powinny zostać podjęte działania zabezpieczające ich przed wzrostem kursu franka szwajcarskiego.

Autor: Adwokat Anna Wolna-Sroka, Partner w Kancelarii Adwokackiej dr Jacek Czabański i Partnerzy, reprezentująca klientów w sporach z bankami.