UE przeznacza 540 mld euro na walkę z pandemią. „Może być jednym z narzędzi wychodzenia z kryzysu”

UE przeznacza 540 mld euro na walkę z pandemią. „Może być jednym z narzędzi wychodzenia z kryzysu”

Spotkanie liderów UE
Spotkanie liderów UE Źródło: Krystian Maj / KPRM
Szefowie państw członkowskich UE zatwierdzili wypracowany przez ministrów finansów plan pożyczek w wysokości 540 mld euro.

uruchomi instrumenty pożyczkowe w wysokości 540 mld euro. Plan, który wypracowali ministrowie finansów państw członkowskich, został zatwierdzony przez szefów rządów. W związku z tym została zobowiązana do przygotowania Europejskiego Funduszu Odbudowy. Jego celem będzie wspieranie gospodarek państw członkowskich w walce z efektami . Koncepcja jest popierana przez Polskę.

„Premier wskazywał, że potrzebna jest mobilizacja pieniędzy pożyczkowych z rynku na zasadach wskazanych przez Komisję Europejską w Planie Odbudowy, ale także potrzebujemy nowych pieniędzy w budżecie UE, które zostaną przeznaczone na pomoc bezzwrotną” – czytamy w oficjalnym komunikacie KPRM.

Narzędzie wychodzenia z epidemii

W polskim stanowisku wskazano, że rząd opowiada się za „bardziej ambitnym kształtem samego budżetu wieloletniego UE, w szczególności polityki spójności, która poprzez swój inwestycyjny charakter może być jednym z narzędzi wychodzenia z kryzysu związanego z epidemią”.

Podsumowaniem wyników szczytu jest oświadczenie wydane przez Przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela.