Zasiłek opiekuńczy przedłużony. Zobacz, kto może z niego skorzystać

Zasiłek opiekuńczy przedłużony. Zobacz, kto może z niego skorzystać

Kobieta opiekująca się dzieckiem
Kobieta opiekująca się dzieckiem Źródło:Shutterstock / Dragana Gordic
Rada Ministrów zdecydowała o przedłużeniu wypłacania zasiłku opiekuńczego dla rodziców i opiekunów dzieci, które zmuszone są do nauki zdalnej. Komu przysługuje świadczenie i do kiedy można je pobierać? Odpowiadamy.

Zasiłek opiekuńczy został wydłużony. 30 listopada weszło w życie rozporządzenie, które pozwala o ponowne ubieganie się o dodatek na opiekę nad dziećmi, które zmuszone są do nauki zdalnej.

„Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1–1d ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przysługuje w przypadkach, o których mowa w tych przepisach, jednak nie dłużej niż do dnia 24 grudnia 2020 r”. – czytamy w rozporządzeniu Rady Ministrów z 27 listopada.

Jak wynika z rozporządzenia podpisanego przez premiera Matusza Morawieckiego, zasiłek wchodzi w życie 30 listopada i będzie obowiązywał do świąt Bożego Narodzenia, czyli do 24 grudnia.

Zasiłek opiekuńczy – kto może otrzymać?

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy? Lista przypadków, w których można się o niego starać, jest dość długa. Obowiązuje:

  • w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego uczęszczały dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne
  • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19
  • w przypadku ograniczonego otwarcia powyżej tych placówek

Zgodnie z obecnymi regulacjami, dodatkowy zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 8 ze względu na przejście na naukę zdalną dzieci z klas I-III przysługuje:

  • rodzicom dzieci do lat 8
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad tą osobą
  • nie jest on wliczany do limitu przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym

Czytaj też:
Edukacja zdalna do świąt Bożego Narodzenia. Co z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym?