Żłobki i przedszkola zamknięte. Będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Żłobki i przedszkola zamknięte. Będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Kobieta opiekująca się dzieckiem
Kobieta opiekująca się dzieckiem / Źródło: Shutterstock / Dragana Gordic
Rząd wprowadził nowe obostrzenia. Zamknięte zostaną przedszkola i żłobki. Będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców i opiekunów.

„Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, zamknięte zostaną żłobki i przedszkola. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej)” – napisano w komunikacie rządu. Poinformowano także, że rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Kto ma prawo do zasiłku?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Lista przypadków, w których można się o niego starać, jest dość długa. Obowiązuje:

  • w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego uczęszczały dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne
  • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19
  • w przypadku ograniczonego otwarcia powyżej tych placówek

Zasiłek opiekuńczy – zasady

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także