Nowe „500+” na drugie i kolejne dziecko. Jest projekt ustawy

Nowe „500+” na drugie i kolejne dziecko. Jest projekt ustawy

W Polsce rodzi się za mało dzieci
W Polsce rodzi się za mało dzieci / Źródło: Pixabay
Po 500 zł dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w wieku od 12. do 36. Miesiąca życia, w sumie 12 tysięcy złotych oraz dopłaty do żłobków dla maluchów, które nie załapały się na nowe „500 plus” – to propozycja Ministerstwa Rodziny. Projekt skierowano do konsultacji.

Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwać na każde drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia. Rodzice będący małżonkami będą mogli zdecydować, czy świadczenie będzie wypłacane po 500 zł miesięcznie przez 2 lata, czy po 1000 zł przez rok – to najważniejsze postanowienia projektu ustawy, który został opublikowany w czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Projekt trafił do konsultacji społecznych.

Rodzinny kapitał opiekuńczy ma przysługiwać na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wysokości 12 tysięcy złotych na dziecko. Przyznane zostanie na maksymalnie 2 lata, między 12. a 36. miesiącem życia. W uzasadnieniu projektu wyjaśniono, że jest to co do zasady okres od zakończenia zasiłku macierzyńskiego do rozpoczęcia opieki przedszkolnej. "Tę lukę wsparcia rodziców przez państwo wypełniać będzie rodzinny kapitał opiekuńczy" – podkreślono w uzasadnieniu.

Program nie przewiduje żadnego kryterium dochodowego.

twitter

Rodzinny kapitał opiekuńczy: jak ma wyglądać w praktyce

Świadczenie będzie wypłacane w częściach miesięcznych wynoszących 500 zł. Natomiast osoby uprawnione pozostające w związku małżeńskim (i tylko one), o ile nie została orzeczona prawomocnym orzeczeniem sądu separacja, będą mogły złożyć wniosek o zmianę wysokości wypłat i otrzymywać po tysiąc złotych miesięcznie. Automatycznie skróci to czas przyznania świadczenia, bo zamiast dwóch lat, rodzinny kapitał będzie wypłacany przez rok.

Ustalenie prawa do rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz jego wypłata następują na wniosek matki lub ojca. Wnioski o kapitał będą składane wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie „Dobry start” i „Rodzina 500 plus”. Są to: Portal Emp@tia, PUE ZUS i bankowość elektroniczna).

W przypadku gdy matka albo ojciec marnotrawią wypłacany im kapitał lub wydatkują go niezgodnie z celem, zostanie im on przekazywany w całości lub w części odpowiednio przez kierownika ośrodka pomocy społecznej albo dyrektora centrum usług społecznych w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Za prowadzenie postępowania w sprawie przyznania świadczenia i za jego wypłatę odpowiadać będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dofinansowanie dla jedynaków i pierwszych dzieci

Nowe „500 plus” przysługiwać będzie tylko rodzinom, w których wychowuje się co najmniej dwoje dzieci. Pierwsze dziecko nie będzie uprawnione do świadczenia. Na początku obowiązywania programu „Rodzina 500 plus” istniało takie samo zastrzeżenie, dopiero z czasem rozciągnięto świadczenie na każde dziecko w wieku do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletności.

Ministerstwo Rodziny ma pomysł skierowany również do jedynaków i pierwszych dzieci. To dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna. Wyniesie miesięcznie 400 zł, a pieniądze będą wypłacane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającemu dziennego opiekuna.

Resort szacuje, że tą formą wsparcia objętych zostanie około 108 tysięcy dzieci.

Czytaj też:
Katastrofa demograficzna. Przez lockdown dzietność najniższa od dekady

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl
 5

Czytaj także