Provident naruszał interesy pożyczkobiorców. UOKiK pogroził palcem

Provident naruszał interesy pożyczkobiorców. UOKiK pogroził palcem

UOKiK
UOKiK / Źródło: Shutterstock / MOZCO Mateusz Szymanski

Firmy pożyczkowe nagminnie odmawiają zwrotu części prowizji i innych opłat klientom, którzy spłacili zobowiązanie przed terminem. To praktyka uderzająca w interesy konsumentów, więc prezes UOKiK wydał decyzje wobec 22 firm. Do grupy upomnianych właśnie dołączył Provident.

Art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim przewiduje, że jeśli konsument spłaci kredyt konsumencki lub pożyczkę przed terminem, instytucje finansowe mają obowiązek oddać mu proporcjonalną część wszystkich kosztów pożyczki. Taką interpretację potwierdził we wrześniu 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości UE. Tymczasem Provident, w przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki, z takiego obniżenia kosztów wyłączył opłatę przygotowawczą i prowizję.

Kwota do zwrotu powinna zostać obliczonametodą liniową. Polega ona na tym, że instytucja finansowa dzieli wszystkie koszty pozaodsetkowe przez liczbę dni kalendarzowych, w których miała obowiązywać umowa. Wynik mnoży przez liczbę dni, o które skrócono okres kredytowania i tę kwotę powinna oddać konsumentowi.

Kwota do częściowego zwrotu obejmuje ona m.in. prowizję i opłatę przygotowawczą. W przypadku wcześniejszej częściowej spłaty podstawą do rozliczenia będzie kwota nadpłaty netto (po obniżeniu jej o ewentualną sumę niedopłat).

Provident zwróci klientom pieniądze

Ponadto Provident ma usunąć skutki naruszenia praw konsumentów. Dotyczy to osób, które spłaciły przed terminem pożyczkę w okresie między 16 maja 2016 r. a datą uprawomocnienia się decyzji Prezesa UOKiK. Spółka poinformuje ich, że mogą wystąpić o zwrot proporcjonalnej części pobranych opłat, a potem odda im pieniądze. Podjęła się też weryfikacji rozliczeń i ewentualnej dopłaty w przypadkach, gdy klient złożył wcześniej reklamację i w efekcie odzyskał jedynie części należnej kwoty.

22 firmy pożyczkowe ignorowały przepisy

Prezes UOKiK wydał już decyzje wobec 22 firm pożyczkowych, które nieprawidłowo rozliczały się z konsumentami po wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego. W tym roku oprócz Providenta zobowiązał do zmiany praktyk i usunięcia skutków naruszeń także spółkę Monedo Polska (dawniej Kreditech Polska). Musi ona powiadomić wszystkich swoich klientów, którzy przed terminem spłacili pożyczki i nie zostali właściwie rozliczeni z prowizji, o możliwości złożenia reklamacji, a następnie zwrócić im pieniądze.

Spłaciłeś wcześniej kredyt konsumencki? Firma musi zwrócić koszty

Każda osoba, która ma kredyt konsumencki, może go wcześniej spłacić. W takiej sytuacji kredytodawca musi obniżyć wszystkie koszty takiego kredytu np. opłaty, prowizje, koszty ubezpieczenia i je oddać konsumentowi. Zwrot ten powinien być proporcjonalny, tzn. obejmować okres od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie. Nie może też zależeć od tego, kiedy kredytodawca faktycznie poniósł te koszty.

UOKiK przygotował kalkulator kredytowy, który pomoże wyliczyć orientacyjną kwotę do zwrotu według metody liniowej.

Czytaj też:
Po Biedronce czas na Kaufland. UOKiK wszczął postępowanie w sprawie oszukiwania dostawców

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także