Rząd przyjął nowelę budżetu na rok 2021. Więcej pieniędzy m.in. na zdrowie i samorządy

Rząd przyjął nowelę budżetu na rok 2021. Więcej pieniędzy m.in. na zdrowie i samorządy

Posiedzenie rządu
Posiedzenie rządu Źródło:X / KPRM
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 rok, zakładający deficyt budżetowy na poziomie 40,4 mld zł (obecnie 82,3 mld zł), wzrost PKB w wysokości 4,9% (obecnie 4%) i średnioroczną inflację na poziomie 4,3% (w dotychczasowej ustawie 1,8%).

W projekcie noweli dochody budżetu państwa w 2021 r. zaplanowane zostały na poziomie prawie 483 mld zł (w dotychczasowej ustawie budżetowej było to 404,5 mld zł.). Wydatki budżetu państwa wyniosą 523,4 mld zł (dotychczas 486,8 mld zł).

„Rząd chce zmienić budżet na 2021 r., ponieważ dochody państwa będą znacząco wyższe od pierwotnie zaplanowanych – nawet o ponad 78 mld zł. Więcej pieniędzy zostanie więc przeznaczonych m.in. na zdrowie, wsparcie dla samorządów, drogi i koleje, osoby z niepełnosprawnościami oraz pomoc dla rolnictwa” - czytamy w komunikacie.

Gdzie trafią dodatkowe środki?

Projekt zakłada, że dodatkowe środki w 2021 r. mają trafić na:

1. Samorządy

Rząd pomoże samorządom w realizacji wykonywanych zadań. JST otrzymają dodatkowe środki w wysokości 12 mld zł, z czego:

 • 8 mld zł na realizacje zadań własnych;
 • 4 mld zł na inwestycje dotyczące wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizację.

2. Drogi i koleje

Wydatki na drogi i kolej zostaną zwiększone o ok. 10,1 mld zł, w tym:

 • na drogi – o ponad 3,6 mld zł,
 • na kolej – o 6,4 mld zł.

Przyspieszenie inwestycji drogowych będzie miało szczególne znaczenie dla rozwoju Polski lokalnej, jako wsparcie samorządów w realizacji inwestycji przede wszystkim na drogach gminnych i powiatowych. Natomiast zwiększone wydatki na kolej przyczynią się do rozwoju nowoczesnych i ekologicznych form transportu.

Większe inwestycje infrastrukturalne będą także dodatkowym impulsem do rozwoju polskich firm z branży budownictwa, w szczególności w warunkach wychodzenia z trudności związanych z walką z COVID-19, podano.

3. Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzyma dodatkowo 800 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami.

4. Rolnictwo

O ok. 650 mln zł zwiększone zostaną środki m.in. na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz na pomoc finansową udzielaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu dla producenta świń w związku z walką z ASF. Wsparcie otrzymają także jednostki realizujące zadania w obszarze rolnictwa.

5. Zdrowie

Środki na służbę zdrowia zostaną zwiększone o 1 mld zł, w tym 800 mln zł na dotację dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bieżące funkcjonowanie oraz na inwestycje Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej zapewnionych zostanie dodatkowo 2,2 mld zł.

7. Inwestycje w nauce wyższej

Na inwestycje w szkolnictwie wyższym i nauce przeznaczony zostanie dodatkowy 1 mld zł. Wzmocni to sektor badań naukowych i edukacji w szkolnictwie wyższym oraz da impuls inwestycjom pocovidowym.

8. Kultura

O ok. 672 mln zł zwiększone zostaną środki na realizację priorytetowych zadań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.

9. Zwiększenie funduszu motywacyjnego dla pracowników państwowej sfery budżetowej

Ok. 2,7 mld zł przeznaczone zostanie na fundusz motywacyjny dla pracowników państwowej sfery budżetowej. Środki te będą mogły być wykorzystane w 2021 i 2022 r.

Jakie będą wpływy z podatków?

Z projektu wynika, że planowane wpływy z podatków w 2021 r. mają wynieść:

 • Wpływy z PIT - 71,3 mld zł (w dotychczasowej ustawie budżetowej zaplanowanych było 69,3 mld zł).
 • Wpływy z CIT - 49,5 mld zł (dotychczas planowano 37,1 mld zł).
 • Wpływy z VAT - 214,5 mld zł (dotychczas zakładano 181 mld zł).
 • Wpływy podatkowe ogółem mają wynieść 424,8 mld zł (dotychczas planowano 369,1 mld zł).

W projekcie określono, że:

 • PKB wzrośnie o 4,9%, (w obowiązującej ustawie 4%).
 • Inflacja w ujęciu średniorocznym - 4,3% (1,8% w dotychczasowej ustawie budżetowej).
 • Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej - 5 548 zł (5 259 zł w dotychczasowej ustawie budżetowej).

Mniejszy deficyt

Deficyt w 2021 r. ma wynieść 40,4 mld zł (82,3 mld zł w dotychczasowej ustawie budżetowej).

„W tym i kolejnym roku będziemy mieli do czynienia z tzw. generalną klauzulą wyjścia, ogłoszoną przez Komisję Europejską, zawieszającą unijne reguły fiskalne i pozwalającą na zwiększone wydatki” - czytamy dalej.

W 2023 r. będziemy wracać do unijnych i krajowych reguł fiskalnych. Wyższe wydatki związane z walką z konsekwencjami COVID-19 powinny naturalnie wygasać. Będzie to ograniczało nasz deficyt i przy prognozowanym dla Polski wzroście gospodarczym będzie przyczyniało się do redukcji zadłużenia do PKB.– zapowiada CIR.

„Jednocześnie nie zakładamy silniejszej konsolidacji fiskalnej. Za radą MFW i OECD, nie zamierzamy zbyt szybko zacieśniać polityki fiskalnej, aby nie zmniejszyć wzrostu gospodarczego. Zakładamy, że przestrzeń budżetowa w 2023 r. w relacji do PKB będzie cały czas większa niż przed pandemią” - podsumowano.

Jak wynika z komunikatu, rząd nie wyklucza, że dojdzie do korekty unijnych reguł fiskalnych, co może pociągnąć za sobą korektę tych krajowych.