Giełdy Trójmorza – wspólnym głosem w Warszawie

Giełdy Trójmorza – wspólnym głosem w Warszawie

Giełda Papierów Wartościowych, zdjęcie ilustracyjne
Giełda Papierów Wartościowych, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: GPW
Wspólne cele, zacieśnianie współpracy, ale przede wszystkim dalszy rozwój, także technologiczny. II Konferencja Giełd Trójmorza, która odbyła się w dniach 7-8 października, to dowód na siłę inicjatywy zrzeszającej rynki kapitałowe krajów Trójmorza, ale przede wszystkim ich wspólny przekaz. Chcemy dalszej współpracy, dalszej integracji. Jesteśmy silni, ale stać nas na znacznie więcej.

Trójmorze, w skrócie 3M, a także 3S, 3SI, to inicjatywa skupiająca 12 państw UE. Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Inicjatorami ich współpracy byli, w 2015 roku, prezydenci Polski i Chorwacji: Andrzej Duda i Kolinda Grabar-Kitarović. Współpraca państw, szybko zaowocowała współpracą rynków kapitałowych. Współpomysłodawcą, a obecnie także przewodniczącym inicjatywy jest, największa z giełd regionu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spotkanie na szczycie

Obecnie inicjatywa giełd Trójmorza, zrzesza siedem europejskich giełd: czeską, węgierską, słowacką, rumuńską, chorwacką, słoweńską, oraz polską. Jej główny cel, to pogłębianie współpracy pomiędzy giełdami regionu Europy Centralnej, a także wspólna promocja rynków i notowanych na nich spółek. Obszar obejmujący państwa należące do Inicjatywy Trójmorza, to prawie jedna trzecia całkowitej powierzchni UE, dlatego Konferencja Giełd Trójmorza, której II edycja odbyła się na początku października w Warszawie, to jedno z najważniejszych gospodarczych wydarzeń sezonu.

– Inicjatywa Trójmorza, która powstała przed sześcioma laty przybiera coraz szerszy wymiar. Jako giełdy i rynki kapitałowe regionu wpisujemy się w nią w naturalny sposób. Widzimy wyraźne i praktyczne korzyści płynące z naszej współpracy. Z jednej strony jest to wspólna promocja regionalnego rynku, który jako całość jest dużo bardziej atrakcyjny dla globalnych inwestorów. Z drugiej zaś strony nasza współpraca sprawia, że głos mniejszych giełd jest dużo lepiej słyszalny na etapie tworzenia europejskich regulacji dotyczących rynku kapitałowego, a dzięki temu prawo wspólnotowe znacznie lepiej oddaje interesy nie tylko największych parkietów, ale i tych mniejszych. Jako GPW duże nadzieje wiążemy też z zacieśnianiem współpracy technologicznej. Sama Konferencja Giełd Trójmorza jest doskonałym miejscem zarówno do wymiany opinii, jak i bardzo praktycznych rozmów biznesowych – mówił zapowiadając wydarzenie Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Pierwsza edycja Konferencji Giełd Trójmorza odbyła się we wrześniu 2020 r. w Krakowie. Druga, 7-8 października, tego roku w Warszawie, uświetniając tym samym obchody 30-lecia organizatora spotkania, czyli Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Całoroczne obchody zostały objęte Patronatem Honorowym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

Trójmorze i znacznie więcej

W zorganizowanym przez GPW wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele polskich władz, najważniejszych instytucji europejskich, prezesi giełd Trójmorza, przedstawiciele spółek z indeksu CEEplus (indeks grupujący najbardziej płynne firmy z regionu), a także, co warte podkreślenia, goście z Armenii i Gruzji. Trójmorze i znacznie więcej? To możliwe.

Do tej pory mocno współpracowaliśmy na osi wschód-zachód. Teraz czas, abyśmy jako giełdy mocniej współpracowali na linii północ-południe. Jako region mamy wiele do udowodnienia, jeśli chodzi o współpracę rynków kapitałowych. … Dzięki inicjatywie Trójmorza głos mniejszych giełd jest lepiej słyszalny i jesteśmy też bardziej rozpoznawalni. Nasza współpraca nie może się jednak ograniczać wyłącznie do tego regionu, dlatego cieszę się z licznej delegacji z Armenii czy Gruzji. Naszą rolą jest wesprzeć te kraje w integracji ze światowymi finansami – mówił, podczas uroczystego otwarcia Konferencji, Marek Dietl.

Obecni na Konferencji przedstawiciele Armenii i Gruzji również nie ukrywali, że zależy im na zacieśnianiu współpracy.

– Giełda gruzińska jest w tej chwili na wcześniejszym etapie rozwoju niż GPW. Musimy robić więcej na rzecz rozwoju gruzińskiego rynku kapitałowego, by przejść na następny etap rozwoju gospodarczego. W przyszłości będziemy również stawiali na większą skuteczność, a integracja w regionie Trójmorza będzie odgrywała kluczową rolę – mówił podczas jednego z paneli Nikoloz Gagua z Narodowego Banku Gruzji.

– Każdy kraj postsocjalistyczny musiał stawić czoła przemianie z gospodarki centralnie sterowanej na rynkową. Polska zdała ten egzamin z sukcesem. Polski rynek kapitałowy jest rynkiem dojrzałym, dlatego wiedza jaką posiada GPW może być przydatna w rozwijaniu rynku kapitałowego w Armenii, również z perspektywy banku centralnego. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni do różnorodności w systemie finansowym – podkreślał Davit Nahapetyan z Centralnego Banku Armenii.

To jest najwyższy czas, by wspólnie działać. Integracja będzie się wiązała z wielkim wysiłkiem, ale warto zapłacić tę cenę – tłumaczył Alexander Saveliev z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Uczestnicy spotkań byli zgodni co do tego, że większa integracja i zacieśnianie współpracy, w ramach Trójmorza i poza nim, są dziś niezwykle ważne dla dalszego rozwoju rynków kapitałowych. Spotkanie w Warszawie stanowiło bardzo ważny krok właśnie w tę stronę.

Rynek kapitałowy dla silnej gospodarki

Pierwszy dzień Konferencji poświęcono obchodzącej jubileusz 30-lecia GPW i jej doświadczeniom, które dziś, jak przekonywali prelegenci, wykorzystać mogą i już wykorzystują, pozostałe rynki kapitałowe Europy Środkowo-Wschodniej. Znaczenie GPW dla gospodarki podkreślał m.in. Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki w liście skierowanym do uczestników konferencji.

W dyskusji „30 lat doświadczeń GPW na rzecz rozwoju rynków kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej” udział wzięli: Alexander Saveliev z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Nikoloz Gagua z Narodowego Banku Gruzji, Davit Nahapetyan z Centralnego Banku Armenii oraz Marek Dietl, który wśród przełomowych dla GPW momentów w jej 30-letniej historii wymienił m.i.in zakwalifikowanie przez agencję indeksową FTSE Russell polskiego rynku kapitałowego do grona rynków rozwiniętych.

Dużo miejsca poświęcono także kwestii rozwoju technologicznego. O wymianie doświadczeń w zakresie technologii, jako jednej z płaszczyzn współpracy giełd Trójmorza, mówił m.in. Witold Wiliński, Prezes GPW Tech.

Zadaniem GPW Tech jest budowa autorskich rozwiązań technologicznych dla obszaru działań GPW. – W przypadku wszystkich produktów, które sprzedajemy w ramach GPW Tech, mamy do czynienia z doświadczeniem pierwszego użytkownika. Jako spółkę technologiczną interesują nas rynki Europy Środkowej i Wschodniej, ze względu na pokrewieństwo kulturowe, a także region kaukaski. Trzeci region to Bliski Wschód i Afryka, a kolejny to Ameryka Łacińska – przekonywał Wiliński, podkreślając jednocześnie, że rozwój technologiczny Grupy Kapitałowej GPW jest jednym z priorytetów strategii #GPW2022.

Zagrożenia i wyzwania

Drugi dzień Konferencji otworzyło wystąpienie Pawła Jabłońskiego, Podsekretarza Stanu w MSZ, podkreślającego olbrzymi potencjał krajów Trójmorza, które oferują „stabilne warunki inwestowania i charakteryzują się wysokim tempem rozwoju gospodarczego”.

O tym, jak zachęcić zagraniczne spółki do debiutów na giełdach regionu i w jaki sposób wyjść naprzeciw potrzebom inwestycyjnym i przyciągnąć nowych inwestorów indywidualnych, dyskutowali uczestnicy panelu „Wykorzystać siłę kooperacji”. W debacie udział wzięli prezesi giełd Trójmorza: Adrian Tanase – CEO, Bucharest Stock Exchange, Petr Koblic – CEO, Prague Stock Exchange, Richárd Végh – CEO, Budapest Stock Exchange, Aleš Ipavec – President of the Management Board, Ljubljana Stock Exchange, Lukáš Bonko – CEO, Bratislava Stock Exchange, Manyu Moravenov – CEO, Bulgarian Stock Exchange, Ivana Gažić – President of the Management Board, Zagreb Stock Exchange oraz Christoph Boschan – CEO, Vienna Stock Exchange.

Do regionu Trójmorza musimy przyciągać inwestorów z innych regionów. Myślę, że jedną z metod jest zaangażowanie giełd, które obecnie mamy, ale także całej szeroko pojętej branży finansowej – przekonywał Aleš Ipavec. O potrzebie zwiększania transgraniczności inwestorów w ramach regionu mówił także Richárd Végh.

Ważnym punktem dyskusji okazała się kwestia pozycji giełd Trójmorza na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w kontekście tworzenia regulacji dotyczących rynku kapitałowego.

– Dla małych giełd dużym wyzwaniem jest przeregulowanie. W Bułgarii obserwujemy, że emitenci chcą się przenosić na rynki, które nie są tak restrykcyjnie uregulowane - ostrzegał Manyu Moravenov. – Region Trójmorza odróżnia się od reszty Europy, dlatego też propozycje Komisji Europejskiej dotyczące informacji skonsolidowanych dotkną nas o wiele bardziej niż rynki i kraje Europy Zachodniej –wskazywał Christoph Boschan.

W czasie dyskusji wielokrotnie podkreślano konieczność mówienia jednym głosem, tak by kraje Trójmorza były coraz lepiej słyszalne, a ich odpowiedzi m.in. na propozycje Komisji Europejskiej, dostrzegane i respektowane.

Na ten aspekt współpracy zwracał uwagę także Marek Dietl. - Cieszę się, że emitenci i giełdy regionu Trójmorza stawiają odważnie swoje postulaty. Potencjał naszego regionu pozwala nam na to, żebyśmy jasno wyrażali swoje oczekiwania. Możemy przebić się z naszym przekazem tylko wtedy, gdy robimy to wspólnie – mówił Prezes Zarządu GPW podsumowując II Konferencję Giełd Trójmorza.

 0

Czytaj także