Gospodarka dalej wychodzi z dołka. GUS podał dane dotyczące PKB

Gospodarka dalej wychodzi z dołka. GUS podał dane dotyczące PKB

Mateusz Morawiecki
Mateusz MorawieckiŹródło:X / Kancelaria Premiera / @PremierRP
Główny Urząd Statystyczny przedstawił wstępny szacunek produktu krajowego brutto w trzecim kwartale 2021 roku. Wynika z niego, że w porównaniu do poprzedniego kwartału PKB wzrósł o 2,3 proc.

30 listopada GUS opublikował wstępny szacunek produktu krajowego brutto w III kwartale 2021 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) wzrósł realnie o 2,3 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 5,5 proc. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 5,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

GUS poinformował także, że w stosunku do opublikowanego w dniu 12 listopada szybkiego szacunku wzrost produktu krajowego brutto w III kwartale 2021 roku był większy o 0,2 pkt proc. i wyniósł 5,3 proc.

– Na wysokość PKB w III kw. wpłynął w największym stopniu „wzrost popytu krajowego” – podaje Urząd.

twitter