Sejm przyjął budżet na 2022 rok

Sejm przyjął budżet na 2022 rok

Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki Źródło:X / Kancelaria Premiera
Sejm zagłosował za przyjęciem ustawy budżetowej na 2022 rok.

Sejm zagłosował za przyjęciem przedstawionej ustawy budżetowej na 2022 rok z poprawkami rekomendowanymi przez sejmową komisję finansów. Budżet zakłada m.in. inflację na poziomie 3,3 proc. Zakładany wzrost PKB to 4,6 proc. Deficyt finansów publicznych ma pozostać niższy niż 29,9 miliarda złotych.

Ustawa zakłada, że dochody państwa w 2022 roku wyniosą 491,9 mld złotych a wydatki publiczne sięgną 521,8 mld złotych. Za ustawą budżetową głosowało 230 posłów, 222 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ustawa budżetowa na 2022 r. zakłada także:

  • zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 5,75 proc. PKB
  • środki na kluczowe programy społeczne, takie jak „Rodzina 500+”, „Dobry Start”, czy wprowadzenie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego
  • waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2022 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 104,89 proc. oraz dodatkowo emeryturę bez podatku do 2,5 tys. zł
  • 2,2 proc. PKB na obronność
  • zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej, realizację zadań inwestycyjnych, m.in. w obszarze zdrowia, transportu czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
  • zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki oraz rolnictwa

Budżet 2022. Ustawa wróci do Sejmu pod koniec stycznia

Sejm przekaże Senatowi ustawę do 23 grudnia, który zakłada zajęcie się nią na posiedzeniu 12 stycznia 2022 roku. 14 stycznia izba ma się zająć poprawkami Komisji Finansów Publicznych. Ustawa budżetowa powinna wrócić do Sejmu przed posiedzeniem planowanym na 26 i 27 stycznia.

Czytaj też:
Hardt z RPP: Inflacja będzie dalej rosła. Uważam, że podwyżki stóp procentowych były spóźnione