Bez tego elementu w CV stracisz szanse na pracę już na starcie. Pracodawca nie będzie mógł nic zrobić

Bez tego elementu w CV stracisz szanse na pracę już na starcie. Pracodawca nie będzie mógł nic zrobić

CV
CV Źródło: Pixabay
Być może nie wszyscy szukający pracy mają świadomość, iż wysyłając aplikacje mogą pozbawić się szansy na zatrudnienie już na starcie. Wystarczy brak zamieszczenia odpowiednio sformułowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Bez zgody RODO potencjalny pracodawca nie będzie mógł nawet do nas zadzwonić.

Przeglądając ogłoszenia rekrutacyjne poza wymaganiami i oferowanymi warunkami ze strony potencjalnych pracodawców natrafiamy również na tzw. klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych. Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę jak istotnym jest ona elementem przy wysyłaniu aplikacji. Jak wiadomo w CV zamieszczamy szereg informacji, poza oczywistymi jak imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, podaje też informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego czy ukończonych kursów. W świetle prawa przekazywanie oraz wykorzystywanie tego typu treści bez zgody właściciela jest nielegalne. Stąd właśnie klauzula o przetwarzaniu danych osobowych, która wiąże się ze zgodą na wykorzystanie podanych informacji.

Ważny jest także cel określony w klauzuli. Jeżeli zatem wręczy się potencjalnemu pracodawcy CV bez zgody RODO, nie będzie on mógł wysłać pracownikowi maila, zadzwonić pod podany numer ani udać się pod wskazany adres. Nie ma do tego bowiem podstaw prawnych. Tym samym pozbawimy się szansy na zatrudnienie jeszcze przed udaniem się na rozmowę rekrutacyjną.

Artykuł 5. ustawy RODO – jak zauważa Business Insider Polska – mówi o zasadach dotyczących przetwarzania informacji. Zgodnie z zawartym tam zapisem dane osobowe muszą być sformułowane w taki sposób, aby żadna nie stron nie miała wątpliwości co do warunków zapisanych w klauzuli. Co więcej, tę samą zasadę powinna realizować udzielana zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Musi ona być zatem poprawnie sformułowana i nie pozostawiać wątpliwości co do intencji autora.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinna mieć przejrzystą formę i treść, aby mogła zostać w łatwy sposób zrozumiana oraz zinterpretowana. Od strony prawnej wystarczy sporządzenie takiego zapisu własnymi słowami – nie ma bowiem jednej, obowiązującej formuły, która po przekształceniu byłaby nieważna. Wiele osób decyduje się jednak na skorzystanie z gotowych informacji zawartych przez wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przykład klauzuli i zgody RODO

Klasyczny przykład klauzuli do CV wygląda następująco:

„Ja, niżej podpisana/podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym poniżej zakresie… [tu należy podać zakres przetwarzanych danych, zwłaszcza jeżeli nie wynika on jednoznacznie z innych dokumentów przesyłanych danej osobie lub nie jest związany wprost z formularzem, pod którym zgoda została zamieszczona] przez [pełna nazwa administratora danych i jego adres, czyli w przypadku CV – dane firmy] w celu [tutaj należy podać konkretny cel przetwarzania danych bądź okoliczności, w jakich mają one zostać wykonane]”.

Przykład zgody RODO może wyglądać np. tak:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.
Raport Wojna na Ukrainie
Otwórz raportCzytaj też:
2 lata home office. Tylko co czwarty pracownik mógł liczyć na laptopa

Źródło: Business Insider Polska