Zostało już tylko kilka dni. Można otrzymać 150 tys. zł

Zostało już tylko kilka dni. Można otrzymać 150 tys. zł

Pieniądze, zdj. ilustracyjne
Pieniądze, zdj. ilustracyjne Źródło: Fotolia / Tomasz Zajda
Do 30 maja młodzi rolnicy mogą ubiegać się o bezzwrotną premię na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. W ramach wsparcia finansowanego z budżetu PROW 2014-2020 mogą oni otrzymać 150 tys. złotych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) przypomina młodym rolnikom, że mają już tylko kilka dni na to, aby ubiegać się bezzwrotną premię na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania w ramach wsparcia finansowanego z budżetu PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) 2014-2020. Termin naboru upływa 29 maja, ale ponieważ ten dzień przypada w niedzielę, dokumenty można dostarczyć także w poniedziałek 30 maja br.

Kto może ubiegać się o premię?

O wsparcie mogą ubiegać się osoby, które w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiążą się do ich uzupełnienia w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Ubiegający się o premię powinni mieć gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 hektara, jednak mogą być jego właścicielami nie dłużej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku. Młody rolnik musi również posiadać lub utworzyć (najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy) gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro. Jego powierzchnia powinna być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa w kraju, a w województwach o średniej niższej od krajowej, powierzchnia nowoutworzonego gospodarstwa powinna osiągnąć wielkość średniej wojewódzkiej.

Na jakie pieniądze mogą liczyć młodzi rolnicy? W sumie 150 tys. zł. Kwota ta jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą w wysokości 120 tys. zł otrzymuje się po spełnieniu warunków do przyznania pomocy, a druga rata płatności – 30 tys. zł – trafia do rolników po realizacji biznesplanu. Otrzymane środki powinny być przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70 proc. otrzymanej kwoty należy zainwestować w środki trwałe. Przyznane przez ARiMR dofinasowanie można wykorzystać np. na zakup gruntów, maszyn, stada podstawowego zwierząt bądź prace budowlane.

Wnioski o wsparcie należy składać w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście, przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.
Raport Wojna na Ukrainie
Otwórz raport


Czytaj też:
Świetna wiadomość dla działkowców. 50 mln zł do podziału

Źródło: ARMiR
 0

Czytaj także